freakone | projekty

freakone.pl

uTorrent Finisher

Technologia wykonania - C#
Link do pobrania
Napisy pobierane są z bazy www.napiprojekt.pl

Konfiguracja uTorrenta
Otwieramy uT, wciskamy Ctrl+P -> zaawansowane -> uruchom program. W okienku "uruchom ten program , gdy torrent zostanie ukończony" wpisujemy:

C:/ścieżka/do/uT.exe -dir %D -file %F -dodatkowe -przełączniki


Dostępne przełączniki:

-dir /katalog/do/torrenta
-file /nazwa/pliku (w przypadku braku program przeszukuje cały katalog w poszukiwaniu archiwów/filmów)
-unpack (wypakuj pliki)
-napi (pobierz napisy)
-newdir nazwa-lub-ścieżka-nowego-katalogu (program utworzy nowy katalog i do niego wypakuje pliki)
-hide (wypakuj w tle)
-delete (usuń archiwa po pomyślnym wypakowaniu)
-log (loguj pobrane torrenty do pliku)
-topmost (okno ma parametr zawsze na wierzchu)
-bosskey (można chować pasek postępu za pomocą skrótu klawiszowego Alt+U,
jeśli chcemy zmienić klawisz ukrywnia wpisujemy np. -bosskey K i naszym skrótem będzie Alt + K)
-keepstruct (zachowuje oryginalną strukturę katalogów przy wypakowywaniu
np. CD1 zostanie wypakowanie do CD1 zamiast do głównego folderu)
-dirfilter (wypakuj archiwa do folderów otrzymanych na podstawie filtrów)


Logowanie torrentów

W wersji 0.4 została wprowadzona możliwość zapisywania informacji o pobranych torrentach. Po dodaniu przełącznika "-log" w ustawieniach utorrenta program zacznie zapisywać informacje w pliku "History.dat" w katalogu programu (data pobrania, ścieżki, informacje o błędach, o tym, czy napisy zostały pobrane itp.)

Aby odczytać ten plik należy uruchomić program (uTFinisher) bez żadnych parametrów tj. po prostu klikając na niego dwukrotnie. Naszym oczom powinno ukazać się okno:Jak go używać? Na liście widzimy nazwy torrentów. Po dwukliku otworzy nam się lista plików w danym torrencie (już przetworzona) wraz ze statusem.Po prawej mamy kolumnę "Obejrzane", która widoczna jest tylko dla filmów. Po dwukliku wartość zmieni się z Tak na Nie lub odwrotnie. Dodatkowo po kliknięciu na głównym torrencie wartość "Obejrzane" zmieni się dla wszystkich filmów na liście. Po dwukliku na plik włącza nam się (o ile nie został usunięty) w domyślnym programie.

Torrenty i pliki można zaznaczać z controlem lub shiftem (ale tylko ten sam rodzaj, jeśli pierwszy zaznaczymy torrent to dalej można będzie zaznaczać tylko torrenty). Zaznaczone rzeczy można usuwać klawiszem Del lub działać na nie spod menu kontekstowego (idź do katalogu, pobierz napisy).Wywołanie "pobierz napisy" na torrencie skutkuje pobraniem napisów dla wszystkich plików w danym torrencie bez statusu "pobrano napisy".
Po najechaniu na ikonkę w pierwszej kolumnie pokaże nam się dymek z ostatnim błędem (o ile wystąpił).Filtry katalogów

Od wersji 0,7 zostały wprowadzone filtry katalogów do wypakowywania, aby ich używać należy zrobić 2 rzeczy: dodać -dirfilter do parametrów z jakimi uruchamiany jest program oraz skonfigurować filtry. Aby tego dokonać należy uruchomić program bez żadnych parametrów i wybrać z górnego menu "Edytor filtrów".Okno jest podzielone na 2 części, w górnej widzimy listę aktywnych filtrów, na dole mamy formę do dodawania nowych. Po zaznaczeniu filtru na liście możemy go usunąć klawiszem DELETE lub przemieścić strzałkami lewo prawo. Program sprawdza filtry liniowo, od góry do dołu tzn. jeśli mamy 2 takie same filtry z różnymi katalogami pod uwagę brany będzie ten pierwszy.

Każdy filtr ma następujące parametry:
- katalog - komentować nie trzeba
- warunek konieczny - po zaznaczeniu, jeśli ten warunek nie zostanie spełniony, inne tyczące się do tego folderu także zostaną odrzucone
- w folderze docelowym... - n/c
- filtr - nasz zdefiniowany filtr, możemy ustawić różne kryteria: zaczyna się od, kończy się na itp. Możemy także wpisać wyrażenie regularne.

Jeśli finisher nie znajdzie odpowiedniego filtra archiwum zostanie wypakowane do katalogu domyślnego (w zależności od użytych przełączników)

Zmiany:

0.7
- dodano przełącznik -dirfilter
- dodano edytor filtrów
- kosmetyczne zmiany w przeglądarce historii
- usprawiono działanie -keepstruct
0.6
- drobne poprawki przeglądarki historii
- przełącznik -keepstruct działa razem z -newdir
- jeśli mamy otwartą przeglądarkę historii i zostanie ściągnięty nowy plik to zostanie automatycznie dodany
do listy
- poprawka kodowania napisów (ucinało polskie ogonki)
- dodano zapamiętywanie ustawionych filtrów
0.5
-dodano przełączniki -topmost -bosskey -keepstruct
0.4
- dodano przełącznik -log
- kolejna poprawka odczytywania niektórych ścieżek (np. z - w nazwie)
- po włączeniu programu bez parametrów włącza się przeglądarka historii logów
0.3
- dodano przełącznik -hide oraz -delete
- poprawka pobierania napisów dla plików bez osobnego katalogu (jeśli np. ściągaliśmy torrent, w którym był jeden plik i był on pobierany do katalogu, w którym były inne filmy to program pobierał napisy do wszystkich plików w tym folderze)
- SevenZipSharp w najnowszej wersji
0.2
- możliwość podania pełnej ściezki w -newdir
- poprawka odczytywania przełączników (nie zawsze poprawnie działały)
0.1
- zamiast konsoli progressbar nad zegarkiem
- poprawka dodawania katalogów/nazw plików ze spacją
- poprawka wypakowywania archiw z nazwą "part01.rar"
- dodano wypakowywanie archiw zaczynających się od .001
- uaktualnione biblioteki 7z i SevenZipSharp