freakone | projekty

freakone.pl

MoorHunt

Jestem współautorem tego projektu, obok Sesefa i Aresa.

Więcej informacji na stronie domowej projektu