freakone | sprawozdania PWr

freakone.pl

Sprawozdania z labolatorium podstaw fizyki (FZP002074L)

Numer Temat Autor Link Pobrania
1 Wyznaczenie momentu bezwładności ciał metodą wahadła fizycznego i sprawdzenie twierdzenia SteineraklikuPobierz9358 razy
8 Wyznaczanie współczynnika lepkości cieczy na podstawie prawa StokesakilkuPobierz6081 razy
8Wyznaczanie współczynnika lepkości cieczy na podstawie prawa StokesamiszlenPobierz3542 razy
10 Sprawdzanie prawa Hooke`a; wyznaczanie modułu YoungakilkuPobierz3315 razy
10Sprawdzanie prawa Hooke`a; wyznaczanie modułu YoungakubasPobierz1954 razy
10Sprawdzanie prawa Hooke`a; wyznaczanie modułu YoungamiszlenPobierz1827 razy
12Wyznaczanie modułu sztywności metodą dynamicznąkilkuPobierz2283 razy
20 Skalowanie termopary i wyznaczanie temperatury krzepnięcia stopukilkuPobierz6246 razy
20Skalowanie termopary i wyznaczanie temperatury krzepnięcia stopumiszlenPobierz4047 razy
27Pomiar przewodności cieplnej i elektrycznej metalipolwroPobierz1295 razy
28Pomiar przewodności cieplnej izolatorówpolwroPobierz2157 razy
28 Pomiar przewodności cieplnej izolatorówkilkuPobierz1930 razy
29Wyznaczanie współczynnika rozszerzalności cieplnej metodą elektrycznąkilkuPobierz7837 razy
29Wyznaczanie współczynnika rozszerzalności cieplnej metodą elektrycznąmiszlenPobierz5067 razy
30Pomiar temperatury pirometremkilkuPobierz2350 razy
30Pomiar temperatury pirometremmiszlenPobierz1519 razy
31Sprawdzanie prawa Stefana - BoltzmannakilkuPobierz1479 razy
32Wyznaczanie stałej Stefana - BoltzmannakilkuPobierz1357 razy
32Wyznaczanie stałej Stefana - BoltzmannamiszlenPobierz1158 razy
33Pomiar napięcia powierzchniowegopolwroPobierz1659 razy
33Pomiar napięcia powierzchniowegokilkuPobierz1266 razy
33Pomiar napięcia powierzchniowegomiszlenPobierz1251 razy
36Badanie wahadła fizycznegokilkuPobierz1214 razy
43Pomiar rezystancjikilkuPobierz2589 razy
44Pomiar zależności oporności metali i półprzewodników od temperaturykilkuPobierz4708 razy
44Pomiar zależności oporności metali i półprzewodników od temperaturymiszlenPobierz3115 razy
47 Zależność przewodnictwa elektrycznego elektrolitów od temperatury; sprawdzenie reguły WaldenakilkuPobierz868 razy
47Zależność przewodnictwa elektrycznego elektrolitów od temperatury; sprawdzenie reguły WaldenaFurmanPobierz869 razy
48Wyznaczanie stałej Plancka na podstawie charakterystyki diod elektroluminescencyjnychpolwroPobierz6100 razy
51Pomiary oscyloskopowekilkuPobierz1969 razy
52Wyznaczanie ładunku właściwego elektronukilkuPobierz1601 razy
53Prawo Ohma dla prądu przemiennegokilkuPobierz4651 razy
54Badanie zjawiska rezonansu elektromagnetycznegopolwroPobierz3667 razy
54Badanie zjawiska rezonansu elektromagnetycznegomiszlenPobierz2531 razy
56Pomiar indukcji magnetycznej za pomocą fluksometrukilkuPobierz812 razy
57Badanie efektu HallakilkuPobierz7956 razy
58Wyznaczanie podstawowych parametrów ferromagnetykówkilkuPobierz890 razy
64Wyznaczanie składowej poziomej natężenia ziemskiego pola magnetycznegoSurrienPobierz1613 razy
64Wyznaczanie składowej poziomej natężenia ziemskiego pola magnetycznegomiszlenPobierz1504 razy
67Sprawdzenie prawa FaradayaManthei Pobierz1020 razy
70Pomiary fotometrycznekilkuPobierz1936 razy
70B - Pomiary fotometryczne – fotometr Lummera-BrodhunakubasPobierz1039 razy
72 Analiza spektralna i pomiary spektrofotometryczne, Wyznaczanie stałej Rydberga i masy zredukowanej elektronu za pomocą spektroskopukilkuPobierz1502 razy
75Wyznaczanie współczynnika załamania za pomocą refraktometrukilkuPobierz1547 razy
76 Wyznaczanie współczynnika załamania szkła za pomocą spektrometrukilkuPobierz1696 razy
77Pomiar odległości ogniskowych soczewek cienkichkilkuPobierz3840 razy
77Pomiar odległości ogniskowych soczewek cienkichFurmanPobierz2582 razy
77Pomiar odległości ogniskowych soczewek cienkichmiszlenPobierz2304 razy
81Wyznaczanie promienia krzywizny soczewki i długości fali świetlnej za pomocą pierścieni NewtonakilkuPobierz6060 razy
84Wyznaczanie długości fali świetlnej za pomocą siatki dyfrakcyjnejkilkuPobierz5261 razy
88 Pomiar naturalnej aktywności optycznejkilkuPobierz1228 razy
89 Pomiar wymuszonej aktywności optycznejkilkuPobierz1183 razy
91 Badanie zewnętrznego zjawiska fotoelektrycznegokilkuPobierz2255 razy
100Wyznaczanie gęstości i podstawowe pomiary elektrycznepolwroPobierz8748 razy
100Wyznaczanie gęstości i podstawowe pomiary elektrycznemistermanPobierz6099 razy
100A - wyznaczanie gęstości ciał stałychFurmanPobierz8514 razy
100Wyznaczanie gęstości i podstawowe pomiary elektrycznekubasPobierz9383 razy
Suma181832 razy