freakone | sprawozdania PWr

freakone.pl

Sprawozdania z labolatorium podstaw fizyki (FZP002074L)

Numer Temat Autor Link Pobrania
1 Wyznaczenie momentu bezwładności ciał metodą wahadła fizycznego i sprawdzenie twierdzenia SteineraklikuPobierz10314 razy
8 Wyznaczanie współczynnika lepkości cieczy na podstawie prawa StokesakilkuPobierz7001 razy
8Wyznaczanie współczynnika lepkości cieczy na podstawie prawa StokesamiszlenPobierz4137 razy
10 Sprawdzanie prawa Hooke`a; wyznaczanie modułu YoungakilkuPobierz3771 razy
10Sprawdzanie prawa Hooke`a; wyznaczanie modułu YoungakubasPobierz2265 razy
10Sprawdzanie prawa Hooke`a; wyznaczanie modułu YoungamiszlenPobierz2019 razy
12Wyznaczanie modułu sztywności metodą dynamicznąkilkuPobierz2604 razy
20 Skalowanie termopary i wyznaczanie temperatury krzepnięcia stopukilkuPobierz7394 razy
20Skalowanie termopary i wyznaczanie temperatury krzepnięcia stopumiszlenPobierz4740 razy
27Pomiar przewodności cieplnej i elektrycznej metalipolwroPobierz1426 razy
28Pomiar przewodności cieplnej izolatorówpolwroPobierz2321 razy
28 Pomiar przewodności cieplnej izolatorówkilkuPobierz2236 razy
29Wyznaczanie współczynnika rozszerzalności cieplnej metodą elektrycznąkilkuPobierz8894 razy
29Wyznaczanie współczynnika rozszerzalności cieplnej metodą elektrycznąmiszlenPobierz5711 razy
30Pomiar temperatury pirometremkilkuPobierz2591 razy
30Pomiar temperatury pirometremmiszlenPobierz1617 razy
31Sprawdzanie prawa Stefana - BoltzmannakilkuPobierz1616 razy
32Wyznaczanie stałej Stefana - BoltzmannakilkuPobierz1485 razy
32Wyznaczanie stałej Stefana - BoltzmannamiszlenPobierz1259 razy
33Pomiar napięcia powierzchniowegopolwroPobierz1899 razy
33Pomiar napięcia powierzchniowegokilkuPobierz1432 razy
33Pomiar napięcia powierzchniowegomiszlenPobierz1411 razy
36Badanie wahadła fizycznegokilkuPobierz1395 razy
43Pomiar rezystancjikilkuPobierz3013 razy
44Pomiar zależności oporności metali i półprzewodników od temperaturykilkuPobierz5814 razy
44Pomiar zależności oporności metali i półprzewodników od temperaturymiszlenPobierz3585 razy
47 Zależność przewodnictwa elektrycznego elektrolitów od temperatury; sprawdzenie reguły WaldenakilkuPobierz983 razy
47Zależność przewodnictwa elektrycznego elektrolitów od temperatury; sprawdzenie reguły WaldenaFurmanPobierz968 razy
48Wyznaczanie stałej Plancka na podstawie charakterystyki diod elektroluminescencyjnychpolwroPobierz7349 razy
51Pomiary oscyloskopowekilkuPobierz2302 razy
52Wyznaczanie ładunku właściwego elektronukilkuPobierz1850 razy
53Prawo Ohma dla prądu przemiennegokilkuPobierz5188 razy
54Badanie zjawiska rezonansu elektromagnetycznegopolwroPobierz3915 razy
54Badanie zjawiska rezonansu elektromagnetycznegomiszlenPobierz2750 razy
56Pomiar indukcji magnetycznej za pomocą fluksometrukilkuPobierz1075 razy
57Badanie efektu HallakilkuPobierz9142 razy
58Wyznaczanie podstawowych parametrów ferromagnetykówkilkuPobierz1136 razy
64Wyznaczanie składowej poziomej natężenia ziemskiego pola magnetycznegoSurrienPobierz1720 razy
64Wyznaczanie składowej poziomej natężenia ziemskiego pola magnetycznegomiszlenPobierz1597 razy
67Sprawdzenie prawa FaradayaManthei Pobierz1158 razy
70Pomiary fotometrycznekilkuPobierz2074 razy
70B - Pomiary fotometryczne – fotometr Lummera-BrodhunakubasPobierz1137 razy
72 Analiza spektralna i pomiary spektrofotometryczne, Wyznaczanie stałej Rydberga i masy zredukowanej elektronu za pomocą spektroskopukilkuPobierz1769 razy
75Wyznaczanie współczynnika załamania za pomocą refraktometrukilkuPobierz1838 razy
76 Wyznaczanie współczynnika załamania szkła za pomocą spektrometrukilkuPobierz1813 razy
77Pomiar odległości ogniskowych soczewek cienkichkilkuPobierz4155 razy
77Pomiar odległości ogniskowych soczewek cienkichFurmanPobierz2736 razy
77Pomiar odległości ogniskowych soczewek cienkichmiszlenPobierz2421 razy
81Wyznaczanie promienia krzywizny soczewki i długości fali świetlnej za pomocą pierścieni NewtonakilkuPobierz6652 razy
84Wyznaczanie długości fali świetlnej za pomocą siatki dyfrakcyjnejkilkuPobierz6216 razy
88 Pomiar naturalnej aktywności optycznejkilkuPobierz1526 razy
89 Pomiar wymuszonej aktywności optycznejkilkuPobierz1436 razy
91 Badanie zewnętrznego zjawiska fotoelektrycznegokilkuPobierz3089 razy
100Wyznaczanie gęstości i podstawowe pomiary elektrycznepolwroPobierz9688 razy
100Wyznaczanie gęstości i podstawowe pomiary elektrycznemistermanPobierz6915 razy
100A - wyznaczanie gęstości ciał stałychFurmanPobierz9622 razy
100Wyznaczanie gęstości i podstawowe pomiary elektrycznekubasPobierz10444 razy
Suma206614 razy