freakone | sprawozdania PWr

freakone.pl

Sprawozdania z labolatorium podstaw fizyki (FZP002074L)

Numer Temat Autor Link Pobrania
1 Wyznaczenie momentu bezwładności ciał metodą wahadła fizycznego i sprawdzenie twierdzenia SteineraklikuPobierz10422 razy
8 Wyznaczanie współczynnika lepkości cieczy na podstawie prawa StokesakilkuPobierz7085 razy
8Wyznaczanie współczynnika lepkości cieczy na podstawie prawa StokesamiszlenPobierz4190 razy
10 Sprawdzanie prawa Hooke`a; wyznaczanie modułu YoungakilkuPobierz3810 razy
10Sprawdzanie prawa Hooke`a; wyznaczanie modułu YoungakubasPobierz2298 razy
10Sprawdzanie prawa Hooke`a; wyznaczanie modułu YoungamiszlenPobierz2046 razy
12Wyznaczanie modułu sztywności metodą dynamicznąkilkuPobierz2641 razy
20 Skalowanie termopary i wyznaczanie temperatury krzepnięcia stopukilkuPobierz7484 razy
20Skalowanie termopary i wyznaczanie temperatury krzepnięcia stopumiszlenPobierz4790 razy
27Pomiar przewodności cieplnej i elektrycznej metalipolwroPobierz1439 razy
28Pomiar przewodności cieplnej izolatorówpolwroPobierz2344 razy
28 Pomiar przewodności cieplnej izolatorówkilkuPobierz2269 razy
29Wyznaczanie współczynnika rozszerzalności cieplnej metodą elektrycznąkilkuPobierz8991 razy
29Wyznaczanie współczynnika rozszerzalności cieplnej metodą elektrycznąmiszlenPobierz5787 razy
30Pomiar temperatury pirometremkilkuPobierz2621 razy
30Pomiar temperatury pirometremmiszlenPobierz1630 razy
31Sprawdzanie prawa Stefana - BoltzmannakilkuPobierz1640 razy
32Wyznaczanie stałej Stefana - BoltzmannakilkuPobierz1505 razy
32Wyznaczanie stałej Stefana - BoltzmannamiszlenPobierz1273 razy
33Pomiar napięcia powierzchniowegopolwroPobierz1926 razy
33Pomiar napięcia powierzchniowegokilkuPobierz1452 razy
33Pomiar napięcia powierzchniowegomiszlenPobierz1430 razy
36Badanie wahadła fizycznegokilkuPobierz1422 razy
43Pomiar rezystancjikilkuPobierz3056 razy
44Pomiar zależności oporności metali i półprzewodników od temperaturykilkuPobierz5878 razy
44Pomiar zależności oporności metali i półprzewodników od temperaturymiszlenPobierz3626 razy
47 Zależność przewodnictwa elektrycznego elektrolitów od temperatury; sprawdzenie reguły WaldenakilkuPobierz1001 razy
47Zależność przewodnictwa elektrycznego elektrolitów od temperatury; sprawdzenie reguły WaldenaFurmanPobierz980 razy
48Wyznaczanie stałej Plancka na podstawie charakterystyki diod elektroluminescencyjnychpolwroPobierz7464 razy
51Pomiary oscyloskopowekilkuPobierz2336 razy
52Wyznaczanie ładunku właściwego elektronukilkuPobierz1880 razy
53Prawo Ohma dla prądu przemiennegokilkuPobierz5222 razy
54Badanie zjawiska rezonansu elektromagnetycznegopolwroPobierz3930 razy
54Badanie zjawiska rezonansu elektromagnetycznegomiszlenPobierz2769 razy
56Pomiar indukcji magnetycznej za pomocą fluksometrukilkuPobierz1101 razy
57Badanie efektu HallakilkuPobierz9233 razy
58Wyznaczanie podstawowych parametrów ferromagnetykówkilkuPobierz1162 razy
64Wyznaczanie składowej poziomej natężenia ziemskiego pola magnetycznegoSurrienPobierz1736 razy
64Wyznaczanie składowej poziomej natężenia ziemskiego pola magnetycznegomiszlenPobierz1608 razy
67Sprawdzenie prawa FaradayaManthei Pobierz1174 razy
70Pomiary fotometrycznekilkuPobierz2089 razy
70B - Pomiary fotometryczne – fotometr Lummera-BrodhunakubasPobierz1149 razy
72 Analiza spektralna i pomiary spektrofotometryczne, Wyznaczanie stałej Rydberga i masy zredukowanej elektronu za pomocą spektroskopukilkuPobierz1796 razy
75Wyznaczanie współczynnika załamania za pomocą refraktometrukilkuPobierz1869 razy
76 Wyznaczanie współczynnika załamania szkła za pomocą spektrometrukilkuPobierz1828 razy
77Pomiar odległości ogniskowych soczewek cienkichkilkuPobierz4181 razy
77Pomiar odległości ogniskowych soczewek cienkichFurmanPobierz2754 razy
77Pomiar odległości ogniskowych soczewek cienkichmiszlenPobierz2435 razy
81Wyznaczanie promienia krzywizny soczewki i długości fali świetlnej za pomocą pierścieni NewtonakilkuPobierz6706 razy
84Wyznaczanie długości fali świetlnej za pomocą siatki dyfrakcyjnejkilkuPobierz6294 razy
88 Pomiar naturalnej aktywności optycznejkilkuPobierz1556 razy
89 Pomiar wymuszonej aktywności optycznejkilkuPobierz1458 razy
91 Badanie zewnętrznego zjawiska fotoelektrycznegokilkuPobierz3132 razy
100Wyznaczanie gęstości i podstawowe pomiary elektrycznepolwroPobierz9706 razy
100Wyznaczanie gęstości i podstawowe pomiary elektrycznemistermanPobierz6940 razy
100A - wyznaczanie gęstości ciał stałychFurmanPobierz9658 razy
100Wyznaczanie gęstości i podstawowe pomiary elektrycznekubasPobierz10472 razy
Suma208674 razy