freakone | sprawozdania PWr

freakone.pl

Sprawozdania z labolatorium podstaw fizyki (FZP002074L)

Numer Temat Autor Link Pobrania
1 Wyznaczenie momentu bezwładności ciał metodą wahadła fizycznego i sprawdzenie twierdzenia SteineraklikuPobierz8354 razy
8 Wyznaczanie współczynnika lepkości cieczy na podstawie prawa StokesakilkuPobierz5245 razy
8Wyznaczanie współczynnika lepkości cieczy na podstawie prawa StokesamiszlenPobierz2995 razy
10 Sprawdzanie prawa Hooke`a; wyznaczanie modułu YoungakilkuPobierz2969 razy
10Sprawdzanie prawa Hooke`a; wyznaczanie modułu YoungakubasPobierz1708 razy
10Sprawdzanie prawa Hooke`a; wyznaczanie modułu YoungamiszlenPobierz1683 razy
12Wyznaczanie modułu sztywności metodą dynamicznąkilkuPobierz2023 razy
20 Skalowanie termopary i wyznaczanie temperatury krzepnięcia stopukilkuPobierz5190 razy
20Skalowanie termopary i wyznaczanie temperatury krzepnięcia stopumiszlenPobierz3396 razy
27Pomiar przewodności cieplnej i elektrycznej metalipolwroPobierz1198 razy
28Pomiar przewodności cieplnej izolatorówpolwroPobierz2001 razy
28 Pomiar przewodności cieplnej izolatorówkilkuPobierz1713 razy
29Wyznaczanie współczynnika rozszerzalności cieplnej metodą elektrycznąkilkuPobierz6833 razy
29Wyznaczanie współczynnika rozszerzalności cieplnej metodą elektrycznąmiszlenPobierz4431 razy
30Pomiar temperatury pirometremkilkuPobierz2164 razy
30Pomiar temperatury pirometremmiszlenPobierz1415 razy
31Sprawdzanie prawa Stefana - BoltzmannakilkuPobierz1382 razy
32Wyznaczanie stałej Stefana - BoltzmannakilkuPobierz1271 razy
32Wyznaczanie stałej Stefana - BoltzmannamiszlenPobierz1090 razy
33Pomiar napięcia powierzchniowegopolwroPobierz1475 razy
33Pomiar napięcia powierzchniowegokilkuPobierz1115 razy
33Pomiar napięcia powierzchniowegomiszlenPobierz1127 razy
36Badanie wahadła fizycznegokilkuPobierz1069 razy
43Pomiar rezystancjikilkuPobierz2312 razy
44Pomiar zależności oporności metali i półprzewodników od temperaturykilkuPobierz4331 razy
44Pomiar zależności oporności metali i półprzewodników od temperaturymiszlenPobierz2911 razy
47 Zależność przewodnictwa elektrycznego elektrolitów od temperatury; sprawdzenie reguły WaldenakilkuPobierz786 razy
47Zależność przewodnictwa elektrycznego elektrolitów od temperatury; sprawdzenie reguły WaldenaFurmanPobierz789 razy
48Wyznaczanie stałej Plancka na podstawie charakterystyki diod elektroluminescencyjnychpolwroPobierz4928 razy
51Pomiary oscyloskopowekilkuPobierz1742 razy
52Wyznaczanie ładunku właściwego elektronukilkuPobierz1407 razy
53Prawo Ohma dla prądu przemiennegokilkuPobierz4039 razy
54Badanie zjawiska rezonansu elektromagnetycznegopolwroPobierz3397 razy
54Badanie zjawiska rezonansu elektromagnetycznegomiszlenPobierz2355 razy
56Pomiar indukcji magnetycznej za pomocą fluksometrukilkuPobierz628 razy
57Badanie efektu HallakilkuPobierz6914 razy
58Wyznaczanie podstawowych parametrów ferromagnetykówkilkuPobierz732 razy
64Wyznaczanie składowej poziomej natężenia ziemskiego pola magnetycznegoSurrienPobierz1539 razy
64Wyznaczanie składowej poziomej natężenia ziemskiego pola magnetycznegomiszlenPobierz1427 razy
67Sprawdzenie prawa FaradayaManthei Pobierz947 razy
70Pomiary fotometrycznekilkuPobierz1840 razy
70B - Pomiary fotometryczne – fotometr Lummera-BrodhunakubasPobierz966 razy
72 Analiza spektralna i pomiary spektrofotometryczne, Wyznaczanie stałej Rydberga i masy zredukowanej elektronu za pomocą spektroskopukilkuPobierz1304 razy
75Wyznaczanie współczynnika załamania za pomocą refraktometrukilkuPobierz1352 razy
76 Wyznaczanie współczynnika załamania szkła za pomocą spektrometrukilkuPobierz1608 razy
77Pomiar odległości ogniskowych soczewek cienkichkilkuPobierz3555 razy
77Pomiar odległości ogniskowych soczewek cienkichFurmanPobierz2451 razy
77Pomiar odległości ogniskowych soczewek cienkichmiszlenPobierz2181 razy
81Wyznaczanie promienia krzywizny soczewki i długości fali świetlnej za pomocą pierścieni NewtonakilkuPobierz5598 razy
84Wyznaczanie długości fali świetlnej za pomocą siatki dyfrakcyjnejkilkuPobierz4487 razy
88 Pomiar naturalnej aktywności optycznejkilkuPobierz1035 razy
89 Pomiar wymuszonej aktywności optycznejkilkuPobierz1031 razy
91 Badanie zewnętrznego zjawiska fotoelektrycznegokilkuPobierz1548 razy
100Wyznaczanie gęstości i podstawowe pomiary elektrycznepolwroPobierz7919 razy
100Wyznaczanie gęstości i podstawowe pomiary elektrycznemistermanPobierz5470 razy
100A - wyznaczanie gęstości ciał stałychFurmanPobierz7498 razy
100Wyznaczanie gęstości i podstawowe pomiary elektrycznekubasPobierz8447 razy
Suma161321 razy