freakone | sprawozdania PWr

freakone.pl

Sprawozdania z labolatorium podstaw fizyki (FZP002074L)

Numer Temat Autor Link Pobrania
1 Wyznaczenie momentu bezwładności ciał metodą wahadła fizycznego i sprawdzenie twierdzenia SteineraklikuPobierz9086 razy
8 Wyznaczanie współczynnika lepkości cieczy na podstawie prawa StokesakilkuPobierz5891 razy
8Wyznaczanie współczynnika lepkości cieczy na podstawie prawa StokesamiszlenPobierz3407 razy
10 Sprawdzanie prawa Hooke`a; wyznaczanie modułu YoungakilkuPobierz3211 razy
10Sprawdzanie prawa Hooke`a; wyznaczanie modułu YoungakubasPobierz1867 razy
10Sprawdzanie prawa Hooke`a; wyznaczanie modułu YoungamiszlenPobierz1786 razy
12Wyznaczanie modułu sztywności metodą dynamicznąkilkuPobierz2188 razy
20 Skalowanie termopary i wyznaczanie temperatury krzepnięcia stopukilkuPobierz6080 razy
20Skalowanie termopary i wyznaczanie temperatury krzepnięcia stopumiszlenPobierz3974 razy
27Pomiar przewodności cieplnej i elektrycznej metalipolwroPobierz1262 razy
28Pomiar przewodności cieplnej izolatorówpolwroPobierz2113 razy
28 Pomiar przewodności cieplnej izolatorówkilkuPobierz1830 razy
29Wyznaczanie współczynnika rozszerzalności cieplnej metodą elektrycznąkilkuPobierz7671 razy
29Wyznaczanie współczynnika rozszerzalności cieplnej metodą elektrycznąmiszlenPobierz4979 razy
30Pomiar temperatury pirometremkilkuPobierz2264 razy
30Pomiar temperatury pirometremmiszlenPobierz1479 razy
31Sprawdzanie prawa Stefana - BoltzmannakilkuPobierz1442 razy
32Wyznaczanie stałej Stefana - BoltzmannakilkuPobierz1319 razy
32Wyznaczanie stałej Stefana - BoltzmannamiszlenPobierz1128 razy
33Pomiar napięcia powierzchniowegopolwroPobierz1594 razy
33Pomiar napięcia powierzchniowegokilkuPobierz1214 razy
33Pomiar napięcia powierzchniowegomiszlenPobierz1204 razy
36Badanie wahadła fizycznegokilkuPobierz1175 razy
43Pomiar rezystancjikilkuPobierz2503 razy
44Pomiar zależności oporności metali i półprzewodników od temperaturykilkuPobierz4594 razy
44Pomiar zależności oporności metali i półprzewodników od temperaturymiszlenPobierz3060 razy
47 Zależność przewodnictwa elektrycznego elektrolitów od temperatury; sprawdzenie reguły WaldenakilkuPobierz836 razy
47Zależność przewodnictwa elektrycznego elektrolitów od temperatury; sprawdzenie reguły WaldenaFurmanPobierz840 razy
48Wyznaczanie stałej Plancka na podstawie charakterystyki diod elektroluminescencyjnychpolwroPobierz5898 razy
51Pomiary oscyloskopowekilkuPobierz1877 razy
52Wyznaczanie ładunku właściwego elektronukilkuPobierz1523 razy
53Prawo Ohma dla prądu przemiennegokilkuPobierz4469 razy
54Badanie zjawiska rezonansu elektromagnetycznegopolwroPobierz3555 razy
54Badanie zjawiska rezonansu elektromagnetycznegomiszlenPobierz2457 razy
56Pomiar indukcji magnetycznej za pomocą fluksometrukilkuPobierz738 razy
57Badanie efektu HallakilkuPobierz7752 razy
58Wyznaczanie podstawowych parametrów ferromagnetykówkilkuPobierz819 razy
64Wyznaczanie składowej poziomej natężenia ziemskiego pola magnetycznegoSurrienPobierz1588 razy
64Wyznaczanie składowej poziomej natężenia ziemskiego pola magnetycznegomiszlenPobierz1476 razy
67Sprawdzenie prawa FaradayaManthei Pobierz988 razy
70Pomiary fotometrycznekilkuPobierz1895 razy
70B - Pomiary fotometryczne – fotometr Lummera-BrodhunakubasPobierz1011 razy
72 Analiza spektralna i pomiary spektrofotometryczne, Wyznaczanie stałej Rydberga i masy zredukowanej elektronu za pomocą spektroskopukilkuPobierz1419 razy
75Wyznaczanie współczynnika załamania za pomocą refraktometrukilkuPobierz1470 razy
76 Wyznaczanie współczynnika załamania szkła za pomocą spektrometrukilkuPobierz1667 razy
77Pomiar odległości ogniskowych soczewek cienkichkilkuPobierz3750 razy
77Pomiar odległości ogniskowych soczewek cienkichFurmanPobierz2541 razy
77Pomiar odległości ogniskowych soczewek cienkichmiszlenPobierz2270 razy
81Wyznaczanie promienia krzywizny soczewki i długości fali świetlnej za pomocą pierścieni NewtonakilkuPobierz5902 razy
84Wyznaczanie długości fali świetlnej za pomocą siatki dyfrakcyjnejkilkuPobierz5052 razy
88 Pomiar naturalnej aktywności optycznejkilkuPobierz1157 razy
89 Pomiar wymuszonej aktywności optycznejkilkuPobierz1113 razy
91 Badanie zewnętrznego zjawiska fotoelektrycznegokilkuPobierz2093 razy
100Wyznaczanie gęstości i podstawowe pomiary elektrycznepolwroPobierz8678 razy
100Wyznaczanie gęstości i podstawowe pomiary elektrycznemistermanPobierz6021 razy
100A - wyznaczanie gęstości ciał stałychFurmanPobierz8428 razy
100Wyznaczanie gęstości i podstawowe pomiary elektrycznekubasPobierz9294 razy
Suma176898 razy