freakone | sprawozdania PWr

freakone.pl

Sprawozdania z labolatorium podstaw fizyki (FZP002074L)

Numer Temat Autor Link Pobrania
1 Wyznaczenie momentu bezwładności ciał metodą wahadła fizycznego i sprawdzenie twierdzenia SteineraklikuPobierz9339 razy
8 Wyznaczanie współczynnika lepkości cieczy na podstawie prawa StokesakilkuPobierz6066 razy
8Wyznaczanie współczynnika lepkości cieczy na podstawie prawa StokesamiszlenPobierz3525 razy
10 Sprawdzanie prawa Hooke`a; wyznaczanie modułu YoungakilkuPobierz3298 razy
10Sprawdzanie prawa Hooke`a; wyznaczanie modułu YoungakubasPobierz1934 razy
10Sprawdzanie prawa Hooke`a; wyznaczanie modułu YoungamiszlenPobierz1823 razy
12Wyznaczanie modułu sztywności metodą dynamicznąkilkuPobierz2267 razy
20 Skalowanie termopary i wyznaczanie temperatury krzepnięcia stopukilkuPobierz6230 razy
20Skalowanie termopary i wyznaczanie temperatury krzepnięcia stopumiszlenPobierz4042 razy
27Pomiar przewodności cieplnej i elektrycznej metalipolwroPobierz1289 razy
28Pomiar przewodności cieplnej izolatorówpolwroPobierz2151 razy
28 Pomiar przewodności cieplnej izolatorówkilkuPobierz1900 razy
29Wyznaczanie współczynnika rozszerzalności cieplnej metodą elektrycznąkilkuPobierz7822 razy
29Wyznaczanie współczynnika rozszerzalności cieplnej metodą elektrycznąmiszlenPobierz5059 razy
30Pomiar temperatury pirometremkilkuPobierz2334 razy
30Pomiar temperatury pirometremmiszlenPobierz1514 razy
31Sprawdzanie prawa Stefana - BoltzmannakilkuPobierz1474 razy
32Wyznaczanie stałej Stefana - BoltzmannakilkuPobierz1353 razy
32Wyznaczanie stałej Stefana - BoltzmannamiszlenPobierz1154 razy
33Pomiar napięcia powierzchniowegopolwroPobierz1653 razy
33Pomiar napięcia powierzchniowegokilkuPobierz1261 razy
33Pomiar napięcia powierzchniowegomiszlenPobierz1247 razy
36Badanie wahadła fizycznegokilkuPobierz1210 razy
43Pomiar rezystancjikilkuPobierz2571 razy
44Pomiar zależności oporności metali i półprzewodników od temperaturykilkuPobierz4692 razy
44Pomiar zależności oporności metali i półprzewodników od temperaturymiszlenPobierz3109 razy
47 Zależność przewodnictwa elektrycznego elektrolitów od temperatury; sprawdzenie reguły WaldenakilkuPobierz863 razy
47Zależność przewodnictwa elektrycznego elektrolitów od temperatury; sprawdzenie reguły WaldenaFurmanPobierz864 razy
48Wyznaczanie stałej Plancka na podstawie charakterystyki diod elektroluminescencyjnychpolwroPobierz6083 razy
51Pomiary oscyloskopowekilkuPobierz1951 razy
52Wyznaczanie ładunku właściwego elektronukilkuPobierz1585 razy
53Prawo Ohma dla prądu przemiennegokilkuPobierz4628 razy
54Badanie zjawiska rezonansu elektromagnetycznegopolwroPobierz3664 razy
54Badanie zjawiska rezonansu elektromagnetycznegomiszlenPobierz2525 razy
56Pomiar indukcji magnetycznej za pomocą fluksometrukilkuPobierz793 razy
57Badanie efektu HallakilkuPobierz7940 razy
58Wyznaczanie podstawowych parametrów ferromagnetykówkilkuPobierz874 razy
64Wyznaczanie składowej poziomej natężenia ziemskiego pola magnetycznegoSurrienPobierz1610 razy
64Wyznaczanie składowej poziomej natężenia ziemskiego pola magnetycznegomiszlenPobierz1500 razy
67Sprawdzenie prawa FaradayaManthei Pobierz1014 razy
70Pomiary fotometrycznekilkuPobierz1930 razy
70B - Pomiary fotometryczne – fotometr Lummera-BrodhunakubasPobierz1034 razy
72 Analiza spektralna i pomiary spektrofotometryczne, Wyznaczanie stałej Rydberga i masy zredukowanej elektronu za pomocą spektroskopukilkuPobierz1485 razy
75Wyznaczanie współczynnika załamania za pomocą refraktometrukilkuPobierz1527 razy
76 Wyznaczanie współczynnika załamania szkła za pomocą spektrometrukilkuPobierz1692 razy
77Pomiar odległości ogniskowych soczewek cienkichkilkuPobierz3821 razy
77Pomiar odległości ogniskowych soczewek cienkichFurmanPobierz2576 razy
77Pomiar odległości ogniskowych soczewek cienkichmiszlenPobierz2300 razy
81Wyznaczanie promienia krzywizny soczewki i długości fali świetlnej za pomocą pierścieni NewtonakilkuPobierz6040 razy
84Wyznaczanie długości fali świetlnej za pomocą siatki dyfrakcyjnejkilkuPobierz5243 razy
88 Pomiar naturalnej aktywności optycznejkilkuPobierz1215 razy
89 Pomiar wymuszonej aktywności optycznejkilkuPobierz1168 razy
91 Badanie zewnętrznego zjawiska fotoelektrycznegokilkuPobierz2236 razy
100Wyznaczanie gęstości i podstawowe pomiary elektrycznepolwroPobierz8734 razy
100Wyznaczanie gęstości i podstawowe pomiary elektrycznemistermanPobierz6084 razy
100A - wyznaczanie gęstości ciał stałychFurmanPobierz8500 razy
100Wyznaczanie gęstości i podstawowe pomiary elektrycznekubasPobierz9369 razy
Suma181165 razy