freakone | sprawozdania PWr

freakone.pl

Sprawozdania z labolatorium podstaw fizyki (FZP002074L)

Numer Temat Autor Link Pobrania
1 Wyznaczenie momentu bezwładności ciał metodą wahadła fizycznego i sprawdzenie twierdzenia SteineraklikuPobierz10132 razy
8 Wyznaczanie współczynnika lepkości cieczy na podstawie prawa StokesakilkuPobierz6819 razy
8Wyznaczanie współczynnika lepkości cieczy na podstawie prawa StokesamiszlenPobierz4008 razy
10 Sprawdzanie prawa Hooke`a; wyznaczanie modułu YoungakilkuPobierz3676 razy
10Sprawdzanie prawa Hooke`a; wyznaczanie modułu YoungakubasPobierz2186 razy
10Sprawdzanie prawa Hooke`a; wyznaczanie modułu YoungamiszlenPobierz1980 razy
12Wyznaczanie modułu sztywności metodą dynamicznąkilkuPobierz2515 razy
20 Skalowanie termopary i wyznaczanie temperatury krzepnięcia stopukilkuPobierz7114 razy
20Skalowanie termopary i wyznaczanie temperatury krzepnięcia stopumiszlenPobierz4579 razy
27Pomiar przewodności cieplnej i elektrycznej metalipolwroPobierz1407 razy
28Pomiar przewodności cieplnej izolatorówpolwroPobierz2291 razy
28 Pomiar przewodności cieplnej izolatorówkilkuPobierz2169 razy
29Wyznaczanie współczynnika rozszerzalności cieplnej metodą elektrycznąkilkuPobierz8733 razy
29Wyznaczanie współczynnika rozszerzalności cieplnej metodą elektrycznąmiszlenPobierz5617 razy
30Pomiar temperatury pirometremkilkuPobierz2523 razy
30Pomiar temperatury pirometremmiszlenPobierz1597 razy
31Sprawdzanie prawa Stefana - BoltzmannakilkuPobierz1580 razy
32Wyznaczanie stałej Stefana - BoltzmannakilkuPobierz1456 razy
32Wyznaczanie stałej Stefana - BoltzmannamiszlenPobierz1240 razy
33Pomiar napięcia powierzchniowegopolwroPobierz1848 razy
33Pomiar napięcia powierzchniowegokilkuPobierz1404 razy
33Pomiar napięcia powierzchniowegomiszlenPobierz1384 razy
36Badanie wahadła fizycznegokilkuPobierz1350 razy
43Pomiar rezystancjikilkuPobierz2918 razy
44Pomiar zależności oporności metali i półprzewodników od temperaturykilkuPobierz5702 razy
44Pomiar zależności oporności metali i półprzewodników od temperaturymiszlenPobierz3511 razy
47 Zależność przewodnictwa elektrycznego elektrolitów od temperatury; sprawdzenie reguły WaldenakilkuPobierz957 razy
47Zależność przewodnictwa elektrycznego elektrolitów od temperatury; sprawdzenie reguły WaldenaFurmanPobierz948 razy
48Wyznaczanie stałej Plancka na podstawie charakterystyki diod elektroluminescencyjnychpolwroPobierz7177 razy
51Pomiary oscyloskopowekilkuPobierz2224 razy
52Wyznaczanie ładunku właściwego elektronukilkuPobierz1779 razy
53Prawo Ohma dla prądu przemiennegokilkuPobierz5097 razy
54Badanie zjawiska rezonansu elektromagnetycznegopolwroPobierz3891 razy
54Badanie zjawiska rezonansu elektromagnetycznegomiszlenPobierz2714 razy
56Pomiar indukcji magnetycznej za pomocą fluksometrukilkuPobierz1003 razy
57Badanie efektu HallakilkuPobierz8998 razy
58Wyznaczanie podstawowych parametrów ferromagnetykówkilkuPobierz1060 razy
64Wyznaczanie składowej poziomej natężenia ziemskiego pola magnetycznegoSurrienPobierz1688 razy
64Wyznaczanie składowej poziomej natężenia ziemskiego pola magnetycznegomiszlenPobierz1576 razy
67Sprawdzenie prawa FaradayaManthei Pobierz1123 razy
70Pomiary fotometrycznekilkuPobierz2047 razy
70B - Pomiary fotometryczne – fotometr Lummera-BrodhunakubasPobierz1119 razy
72 Analiza spektralna i pomiary spektrofotometryczne, Wyznaczanie stałej Rydberga i masy zredukowanej elektronu za pomocą spektroskopukilkuPobierz1688 razy
75Wyznaczanie współczynnika załamania za pomocą refraktometrukilkuPobierz1766 razy
76 Wyznaczanie współczynnika załamania szkła za pomocą spektrometrukilkuPobierz1794 razy
77Pomiar odległości ogniskowych soczewek cienkichkilkuPobierz4077 razy
77Pomiar odległości ogniskowych soczewek cienkichFurmanPobierz2700 razy
77Pomiar odległości ogniskowych soczewek cienkichmiszlenPobierz2398 razy
81Wyznaczanie promienia krzywizny soczewki i długości fali świetlnej za pomocą pierścieni NewtonakilkuPobierz6573 razy
84Wyznaczanie długości fali świetlnej za pomocą siatki dyfrakcyjnejkilkuPobierz6078 razy
88 Pomiar naturalnej aktywności optycznejkilkuPobierz1441 razy
89 Pomiar wymuszonej aktywności optycznejkilkuPobierz1377 razy
91 Badanie zewnętrznego zjawiska fotoelektrycznegokilkuPobierz2978 razy
100Wyznaczanie gęstości i podstawowe pomiary elektrycznepolwroPobierz9576 razy
100Wyznaczanie gęstości i podstawowe pomiary elektrycznemistermanPobierz6792 razy
100A - wyznaczanie gęstości ciał stałychFurmanPobierz9429 razy
100Wyznaczanie gęstości i podstawowe pomiary elektrycznekubasPobierz10290 razy
Suma202097 razy