freakone | sprawozdania PWr

freakone.pl

Sprawozdania z labolatorium podstaw fizyki (FZP002074L)

Numer Temat Autor Link Pobrania
1 Wyznaczenie momentu bezwładności ciał metodą wahadła fizycznego i sprawdzenie twierdzenia SteineraklikuPobierz10443 razy
8 Wyznaczanie współczynnika lepkości cieczy na podstawie prawa StokesakilkuPobierz7097 razy
8Wyznaczanie współczynnika lepkości cieczy na podstawie prawa StokesamiszlenPobierz4210 razy
10 Sprawdzanie prawa Hooke`a; wyznaczanie modułu YoungakilkuPobierz3822 razy
10Sprawdzanie prawa Hooke`a; wyznaczanie modułu YoungakubasPobierz2306 razy
10Sprawdzanie prawa Hooke`a; wyznaczanie modułu YoungamiszlenPobierz2051 razy
12Wyznaczanie modułu sztywności metodą dynamicznąkilkuPobierz2654 razy
20 Skalowanie termopary i wyznaczanie temperatury krzepnięcia stopukilkuPobierz7491 razy
20Skalowanie termopary i wyznaczanie temperatury krzepnięcia stopumiszlenPobierz4803 razy
27Pomiar przewodności cieplnej i elektrycznej metalipolwroPobierz1445 razy
28Pomiar przewodności cieplnej izolatorówpolwroPobierz2352 razy
28 Pomiar przewodności cieplnej izolatorówkilkuPobierz2279 razy
29Wyznaczanie współczynnika rozszerzalności cieplnej metodą elektrycznąkilkuPobierz9003 razy
29Wyznaczanie współczynnika rozszerzalności cieplnej metodą elektrycznąmiszlenPobierz5799 razy
30Pomiar temperatury pirometremkilkuPobierz2633 razy
30Pomiar temperatury pirometremmiszlenPobierz1645 razy
31Sprawdzanie prawa Stefana - BoltzmannakilkuPobierz1648 razy
32Wyznaczanie stałej Stefana - BoltzmannakilkuPobierz1513 razy
32Wyznaczanie stałej Stefana - BoltzmannamiszlenPobierz1290 razy
33Pomiar napięcia powierzchniowegopolwroPobierz1939 razy
33Pomiar napięcia powierzchniowegokilkuPobierz1462 razy
33Pomiar napięcia powierzchniowegomiszlenPobierz1440 razy
36Badanie wahadła fizycznegokilkuPobierz1431 razy
43Pomiar rezystancjikilkuPobierz3066 razy
44Pomiar zależności oporności metali i półprzewodników od temperaturykilkuPobierz5886 razy
44Pomiar zależności oporności metali i półprzewodników od temperaturymiszlenPobierz3635 razy
47 Zależność przewodnictwa elektrycznego elektrolitów od temperatury; sprawdzenie reguły WaldenakilkuPobierz1007 razy
47Zależność przewodnictwa elektrycznego elektrolitów od temperatury; sprawdzenie reguły WaldenaFurmanPobierz988 razy
48Wyznaczanie stałej Plancka na podstawie charakterystyki diod elektroluminescencyjnychpolwroPobierz7475 razy
51Pomiary oscyloskopowekilkuPobierz2345 razy
52Wyznaczanie ładunku właściwego elektronukilkuPobierz1891 razy
53Prawo Ohma dla prądu przemiennegokilkuPobierz5232 razy
54Badanie zjawiska rezonansu elektromagnetycznegopolwroPobierz3941 razy
54Badanie zjawiska rezonansu elektromagnetycznegomiszlenPobierz2782 razy
56Pomiar indukcji magnetycznej za pomocą fluksometrukilkuPobierz1109 razy
57Badanie efektu HallakilkuPobierz9259 razy
58Wyznaczanie podstawowych parametrów ferromagnetykówkilkuPobierz1172 razy
64Wyznaczanie składowej poziomej natężenia ziemskiego pola magnetycznegoSurrienPobierz1746 razy
64Wyznaczanie składowej poziomej natężenia ziemskiego pola magnetycznegomiszlenPobierz1617 razy
67Sprawdzenie prawa FaradayaManthei Pobierz1188 razy
70Pomiary fotometrycznekilkuPobierz2097 razy
70B - Pomiary fotometryczne – fotometr Lummera-BrodhunakubasPobierz1158 razy
72 Analiza spektralna i pomiary spektrofotometryczne, Wyznaczanie stałej Rydberga i masy zredukowanej elektronu za pomocą spektroskopukilkuPobierz1807 razy
75Wyznaczanie współczynnika załamania za pomocą refraktometrukilkuPobierz1879 razy
76 Wyznaczanie współczynnika załamania szkła za pomocą spektrometrukilkuPobierz1835 razy
77Pomiar odległości ogniskowych soczewek cienkichkilkuPobierz4190 razy
77Pomiar odległości ogniskowych soczewek cienkichFurmanPobierz2770 razy
77Pomiar odległości ogniskowych soczewek cienkichmiszlenPobierz2445 razy
81Wyznaczanie promienia krzywizny soczewki i długości fali świetlnej za pomocą pierścieni NewtonakilkuPobierz6717 razy
84Wyznaczanie długości fali świetlnej za pomocą siatki dyfrakcyjnejkilkuPobierz6307 razy
88 Pomiar naturalnej aktywności optycznejkilkuPobierz1565 razy
89 Pomiar wymuszonej aktywności optycznejkilkuPobierz1468 razy
91 Badanie zewnętrznego zjawiska fotoelektrycznegokilkuPobierz3139 razy
100Wyznaczanie gęstości i podstawowe pomiary elektrycznepolwroPobierz9716 razy
100Wyznaczanie gęstości i podstawowe pomiary elektrycznemistermanPobierz6948 razy
100A - wyznaczanie gęstości ciał stałychFurmanPobierz9668 razy
100Wyznaczanie gęstości i podstawowe pomiary elektrycznekubasPobierz10481 razy
Suma209285 razy