freakone | sprawozdania PWr

freakone.pl

Sprawozdania z labolatorium podstaw fizyki (FZP002074L)

Numer Temat Autor Link Pobrania
1 Wyznaczenie momentu bezwładności ciał metodą wahadła fizycznego i sprawdzenie twierdzenia SteineraklikuPobierz10799 razy
8 Wyznaczanie współczynnika lepkości cieczy na podstawie prawa StokesakilkuPobierz7244 razy
8Wyznaczanie współczynnika lepkości cieczy na podstawie prawa StokesamiszlenPobierz4357 razy
10 Sprawdzanie prawa Hooke`a; wyznaczanie modułu YoungakilkuPobierz4025 razy
10Sprawdzanie prawa Hooke`a; wyznaczanie modułu YoungakubasPobierz2442 razy
10Sprawdzanie prawa Hooke`a; wyznaczanie modułu YoungamiszlenPobierz2186 razy
12Wyznaczanie modułu sztywności metodą dynamicznąkilkuPobierz2816 razy
20 Skalowanie termopary i wyznaczanie temperatury krzepnięcia stopukilkuPobierz7721 razy
20Skalowanie termopary i wyznaczanie temperatury krzepnięcia stopumiszlenPobierz4922 razy
27Pomiar przewodności cieplnej i elektrycznej metalipolwroPobierz1567 razy
28Pomiar przewodności cieplnej izolatorówpolwroPobierz2500 razy
28 Pomiar przewodności cieplnej izolatorówkilkuPobierz2422 razy
29Wyznaczanie współczynnika rozszerzalności cieplnej metodą elektrycznąkilkuPobierz9497 razy
29Wyznaczanie współczynnika rozszerzalności cieplnej metodą elektrycznąmiszlenPobierz6114 razy
30Pomiar temperatury pirometremkilkuPobierz2793 razy
30Pomiar temperatury pirometremmiszlenPobierz1759 razy
31Sprawdzanie prawa Stefana - BoltzmannakilkuPobierz1766 razy
32Wyznaczanie stałej Stefana - BoltzmannakilkuPobierz1642 razy
32Wyznaczanie stałej Stefana - BoltzmannamiszlenPobierz1409 razy
33Pomiar napięcia powierzchniowegopolwroPobierz2078 razy
33Pomiar napięcia powierzchniowegokilkuPobierz1583 razy
33Pomiar napięcia powierzchniowegomiszlenPobierz1551 razy
36Badanie wahadła fizycznegokilkuPobierz1624 razy
43Pomiar rezystancjikilkuPobierz3264 razy
44Pomiar zależności oporności metali i półprzewodników od temperaturykilkuPobierz6211 razy
44Pomiar zależności oporności metali i półprzewodników od temperaturymiszlenPobierz3877 razy
47 Zależność przewodnictwa elektrycznego elektrolitów od temperatury; sprawdzenie reguły WaldenakilkuPobierz1109 razy
47Zależność przewodnictwa elektrycznego elektrolitów od temperatury; sprawdzenie reguły WaldenaFurmanPobierz1092 razy
48Wyznaczanie stałej Plancka na podstawie charakterystyki diod elektroluminescencyjnychpolwroPobierz7674 razy
51Pomiary oscyloskopowekilkuPobierz2482 razy
52Wyznaczanie ładunku właściwego elektronukilkuPobierz2017 razy
53Prawo Ohma dla prądu przemiennegokilkuPobierz5413 razy
54Badanie zjawiska rezonansu elektromagnetycznegopolwroPobierz4099 razy
54Badanie zjawiska rezonansu elektromagnetycznegomiszlenPobierz2940 razy
56Pomiar indukcji magnetycznej za pomocą fluksometrukilkuPobierz1231 razy
57Badanie efektu HallakilkuPobierz9486 razy
58Wyznaczanie podstawowych parametrów ferromagnetykówkilkuPobierz1289 razy
64Wyznaczanie składowej poziomej natężenia ziemskiego pola magnetycznegoSurrienPobierz1877 razy
64Wyznaczanie składowej poziomej natężenia ziemskiego pola magnetycznegomiszlenPobierz1690 razy
67Sprawdzenie prawa FaradayaManthei Pobierz1312 razy
70Pomiary fotometrycznekilkuPobierz2202 razy
70B - Pomiary fotometryczne – fotometr Lummera-BrodhunakubasPobierz1256 razy
72 Analiza spektralna i pomiary spektrofotometryczne, Wyznaczanie stałej Rydberga i masy zredukowanej elektronu za pomocą spektroskopukilkuPobierz1936 razy
75Wyznaczanie współczynnika załamania za pomocą refraktometrukilkuPobierz2030 razy
76 Wyznaczanie współczynnika załamania szkła za pomocą spektrometrukilkuPobierz1947 razy
77Pomiar odległości ogniskowych soczewek cienkichkilkuPobierz4326 razy
77Pomiar odległości ogniskowych soczewek cienkichFurmanPobierz2860 razy
77Pomiar odległości ogniskowych soczewek cienkichmiszlenPobierz2537 razy
81Wyznaczanie promienia krzywizny soczewki i długości fali świetlnej za pomocą pierścieni NewtonakilkuPobierz6860 razy
84Wyznaczanie długości fali świetlnej za pomocą siatki dyfrakcyjnejkilkuPobierz6699 razy
88 Pomiar naturalnej aktywności optycznejkilkuPobierz1650 razy
89 Pomiar wymuszonej aktywności optycznejkilkuPobierz1571 razy
91 Badanie zewnętrznego zjawiska fotoelektrycznegokilkuPobierz3255 razy
100Wyznaczanie gęstości i podstawowe pomiary elektrycznepolwroPobierz10111 razy
100Wyznaczanie gęstości i podstawowe pomiary elektrycznemistermanPobierz7255 razy
100A - wyznaczanie gęstości ciał stałychFurmanPobierz10032 razy
100Wyznaczanie gęstości i podstawowe pomiary elektrycznekubasPobierz10923 razy
Suma219330 razy