freakone | sprawozdania PWr

freakone.pl

Sprawozdania z labolatorium podstaw fizyki (FZP002074L)

Numer Temat Autor Link Pobrania
1 Wyznaczenie momentu bezwładności ciał metodą wahadła fizycznego i sprawdzenie twierdzenia SteineraklikuPobierz9526 razy
8 Wyznaczanie współczynnika lepkości cieczy na podstawie prawa StokesakilkuPobierz6256 razy
8Wyznaczanie współczynnika lepkości cieczy na podstawie prawa StokesamiszlenPobierz3643 razy
10 Sprawdzanie prawa Hooke`a; wyznaczanie modułu YoungakilkuPobierz3393 razy
10Sprawdzanie prawa Hooke`a; wyznaczanie modułu YoungakubasPobierz2014 razy
10Sprawdzanie prawa Hooke`a; wyznaczanie modułu YoungamiszlenPobierz1878 razy
12Wyznaczanie modułu sztywności metodą dynamicznąkilkuPobierz2347 razy
20 Skalowanie termopary i wyznaczanie temperatury krzepnięcia stopukilkuPobierz6448 razy
20Skalowanie termopary i wyznaczanie temperatury krzepnięcia stopumiszlenPobierz4169 razy
27Pomiar przewodności cieplnej i elektrycznej metalipolwroPobierz1324 razy
28Pomiar przewodności cieplnej izolatorówpolwroPobierz2182 razy
28 Pomiar przewodności cieplnej izolatorówkilkuPobierz1983 razy
29Wyznaczanie współczynnika rozszerzalności cieplnej metodą elektrycznąkilkuPobierz8003 razy
29Wyznaczanie współczynnika rozszerzalności cieplnej metodą elektrycznąmiszlenPobierz5177 razy
30Pomiar temperatury pirometremkilkuPobierz2400 razy
30Pomiar temperatury pirometremmiszlenPobierz1544 razy
31Sprawdzanie prawa Stefana - BoltzmannakilkuPobierz1509 razy
32Wyznaczanie stałej Stefana - BoltzmannakilkuPobierz1382 razy
32Wyznaczanie stałej Stefana - BoltzmannamiszlenPobierz1179 razy
33Pomiar napięcia powierzchniowegopolwroPobierz1708 razy
33Pomiar napięcia powierzchniowegokilkuPobierz1298 razy
33Pomiar napięcia powierzchniowegomiszlenPobierz1282 razy
36Badanie wahadła fizycznegokilkuPobierz1245 razy
43Pomiar rezystancjikilkuPobierz2657 razy
44Pomiar zależności oporności metali i półprzewodników od temperaturykilkuPobierz5220 razy
44Pomiar zależności oporności metali i półprzewodników od temperaturymiszlenPobierz3196 razy
47 Zależność przewodnictwa elektrycznego elektrolitów od temperatury; sprawdzenie reguły WaldenakilkuPobierz892 razy
47Zależność przewodnictwa elektrycznego elektrolitów od temperatury; sprawdzenie reguły WaldenaFurmanPobierz891 razy
48Wyznaczanie stałej Plancka na podstawie charakterystyki diod elektroluminescencyjnychpolwroPobierz6249 razy
51Pomiary oscyloskopowekilkuPobierz2028 razy
52Wyznaczanie ładunku właściwego elektronukilkuPobierz1650 razy
53Prawo Ohma dla prądu przemiennegokilkuPobierz4739 razy
54Badanie zjawiska rezonansu elektromagnetycznegopolwroPobierz3691 razy
54Badanie zjawiska rezonansu elektromagnetycznegomiszlenPobierz2559 razy
56Pomiar indukcji magnetycznej za pomocą fluksometrukilkuPobierz862 razy
57Badanie efektu HallakilkuPobierz8111 razy
58Wyznaczanie podstawowych parametrów ferromagnetykówkilkuPobierz936 razy
64Wyznaczanie składowej poziomej natężenia ziemskiego pola magnetycznegoSurrienPobierz1635 razy
64Wyznaczanie składowej poziomej natężenia ziemskiego pola magnetycznegomiszlenPobierz1525 razy
67Sprawdzenie prawa FaradayaManthei Pobierz1045 razy
70Pomiary fotometrycznekilkuPobierz1962 razy
70B - Pomiary fotometryczne – fotometr Lummera-BrodhunakubasPobierz1063 razy
72 Analiza spektralna i pomiary spektrofotometryczne, Wyznaczanie stałej Rydberga i masy zredukowanej elektronu za pomocą spektroskopukilkuPobierz1550 razy
75Wyznaczanie współczynnika załamania za pomocą refraktometrukilkuPobierz1599 razy
76 Wyznaczanie współczynnika załamania szkła za pomocą spektrometrukilkuPobierz1722 razy
77Pomiar odległości ogniskowych soczewek cienkichkilkuPobierz3894 razy
77Pomiar odległości ogniskowych soczewek cienkichFurmanPobierz2615 razy
77Pomiar odległości ogniskowych soczewek cienkichmiszlenPobierz2333 razy
81Wyznaczanie promienia krzywizny soczewki i długości fali świetlnej za pomocą pierścieni NewtonakilkuPobierz6205 razy
84Wyznaczanie długości fali świetlnej za pomocą siatki dyfrakcyjnejkilkuPobierz5390 razy
88 Pomiar naturalnej aktywności optycznejkilkuPobierz1292 razy
89 Pomiar wymuszonej aktywności optycznejkilkuPobierz1235 razy
91 Badanie zewnętrznego zjawiska fotoelektrycznegokilkuPobierz2409 razy
100Wyznaczanie gęstości i podstawowe pomiary elektrycznepolwroPobierz9006 razy
100Wyznaczanie gęstości i podstawowe pomiary elektrycznemistermanPobierz6314 razy
100A - wyznaczanie gęstości ciał stałychFurmanPobierz8838 razy
100Wyznaczanie gęstości i podstawowe pomiary elektrycznekubasPobierz9664 razy
Suma186867 razy