freakone | sprawozdania PWr

freakone.pl

Sprawozdania z labolatorium podstaw fizyki (FZP002074L)

Numer Temat Autor Link Pobrania
1 Wyznaczenie momentu bezwładności ciał metodą wahadła fizycznego i sprawdzenie twierdzenia SteineraklikuPobierz10830 razy
8 Wyznaczanie współczynnika lepkości cieczy na podstawie prawa StokesakilkuPobierz7267 razy
8Wyznaczanie współczynnika lepkości cieczy na podstawie prawa StokesamiszlenPobierz4374 razy
10 Sprawdzanie prawa Hooke`a; wyznaczanie modułu YoungakilkuPobierz4048 razy
10Sprawdzanie prawa Hooke`a; wyznaczanie modułu YoungakubasPobierz2456 razy
10Sprawdzanie prawa Hooke`a; wyznaczanie modułu YoungamiszlenPobierz2204 razy
12Wyznaczanie modułu sztywności metodą dynamicznąkilkuPobierz2831 razy
20 Skalowanie termopary i wyznaczanie temperatury krzepnięcia stopukilkuPobierz7738 razy
20Skalowanie termopary i wyznaczanie temperatury krzepnięcia stopumiszlenPobierz4939 razy
27Pomiar przewodności cieplnej i elektrycznej metalipolwroPobierz1580 razy
28Pomiar przewodności cieplnej izolatorówpolwroPobierz2521 razy
28 Pomiar przewodności cieplnej izolatorówkilkuPobierz2442 razy
29Wyznaczanie współczynnika rozszerzalności cieplnej metodą elektrycznąkilkuPobierz9634 razy
29Wyznaczanie współczynnika rozszerzalności cieplnej metodą elektrycznąmiszlenPobierz6180 razy
30Pomiar temperatury pirometremkilkuPobierz2808 razy
30Pomiar temperatury pirometremmiszlenPobierz1772 razy
31Sprawdzanie prawa Stefana - BoltzmannakilkuPobierz1780 razy
32Wyznaczanie stałej Stefana - BoltzmannakilkuPobierz1657 razy
32Wyznaczanie stałej Stefana - BoltzmannamiszlenPobierz1423 razy
33Pomiar napięcia powierzchniowegopolwroPobierz2095 razy
33Pomiar napięcia powierzchniowegokilkuPobierz1594 razy
33Pomiar napięcia powierzchniowegomiszlenPobierz1560 razy
36Badanie wahadła fizycznegokilkuPobierz1650 razy
43Pomiar rezystancjikilkuPobierz3284 razy
44Pomiar zależności oporności metali i półprzewodników od temperaturykilkuPobierz6281 razy
44Pomiar zależności oporności metali i półprzewodników od temperaturymiszlenPobierz3930 razy
47 Zależność przewodnictwa elektrycznego elektrolitów od temperatury; sprawdzenie reguły WaldenakilkuPobierz1120 razy
47Zależność przewodnictwa elektrycznego elektrolitów od temperatury; sprawdzenie reguły WaldenaFurmanPobierz1105 razy
48Wyznaczanie stałej Plancka na podstawie charakterystyki diod elektroluminescencyjnychpolwroPobierz7690 razy
51Pomiary oscyloskopowekilkuPobierz2494 razy
52Wyznaczanie ładunku właściwego elektronukilkuPobierz2026 razy
53Prawo Ohma dla prądu przemiennegokilkuPobierz5429 razy
54Badanie zjawiska rezonansu elektromagnetycznegopolwroPobierz4108 razy
54Badanie zjawiska rezonansu elektromagnetycznegomiszlenPobierz2954 razy
56Pomiar indukcji magnetycznej za pomocą fluksometrukilkuPobierz1243 razy
57Badanie efektu HallakilkuPobierz9501 razy
58Wyznaczanie podstawowych parametrów ferromagnetykówkilkuPobierz1298 razy
64Wyznaczanie składowej poziomej natężenia ziemskiego pola magnetycznegoSurrienPobierz1889 razy
64Wyznaczanie składowej poziomej natężenia ziemskiego pola magnetycznegomiszlenPobierz1700 razy
67Sprawdzenie prawa FaradayaManthei Pobierz1326 razy
70Pomiary fotometrycznekilkuPobierz2213 razy
70B - Pomiary fotometryczne – fotometr Lummera-BrodhunakubasPobierz1263 razy
72 Analiza spektralna i pomiary spektrofotometryczne, Wyznaczanie stałej Rydberga i masy zredukowanej elektronu za pomocą spektroskopukilkuPobierz1949 razy
75Wyznaczanie współczynnika załamania za pomocą refraktometrukilkuPobierz2044 razy
76 Wyznaczanie współczynnika załamania szkła za pomocą spektrometrukilkuPobierz1957 razy
77Pomiar odległości ogniskowych soczewek cienkichkilkuPobierz4335 razy
77Pomiar odległości ogniskowych soczewek cienkichFurmanPobierz2868 razy
77Pomiar odległości ogniskowych soczewek cienkichmiszlenPobierz2546 razy
81Wyznaczanie promienia krzywizny soczewki i długości fali świetlnej za pomocą pierścieni NewtonakilkuPobierz6872 razy
84Wyznaczanie długości fali świetlnej za pomocą siatki dyfrakcyjnejkilkuPobierz6709 razy
88 Pomiar naturalnej aktywności optycznejkilkuPobierz1657 razy
89 Pomiar wymuszonej aktywności optycznejkilkuPobierz1580 razy
91 Badanie zewnętrznego zjawiska fotoelektrycznegokilkuPobierz3264 razy
100Wyznaczanie gęstości i podstawowe pomiary elektrycznepolwroPobierz10155 razy
100Wyznaczanie gęstości i podstawowe pomiary elektrycznemistermanPobierz7273 razy
100A - wyznaczanie gęstości ciał stałychFurmanPobierz10048 razy
100Wyznaczanie gęstości i podstawowe pomiary elektrycznekubasPobierz10960 razy
Suma220454 razy