freakone | sprawozdania PWr

freakone.pl

Sprawozdania z labolatorium podstaw fizyki (FZP002074L)

Numer Temat Autor Link Pobrania
1 Wyznaczenie momentu bezwładności ciał metodą wahadła fizycznego i sprawdzenie twierdzenia SteineraklikuPobierz10708 razy
8 Wyznaczanie współczynnika lepkości cieczy na podstawie prawa StokesakilkuPobierz7191 razy
8Wyznaczanie współczynnika lepkości cieczy na podstawie prawa StokesamiszlenPobierz4309 razy
10 Sprawdzanie prawa Hooke`a; wyznaczanie modułu YoungakilkuPobierz3952 razy
10Sprawdzanie prawa Hooke`a; wyznaczanie modułu YoungakubasPobierz2385 razy
10Sprawdzanie prawa Hooke`a; wyznaczanie modułu YoungamiszlenPobierz2134 razy
12Wyznaczanie modułu sztywności metodą dynamicznąkilkuPobierz2739 razy
20 Skalowanie termopary i wyznaczanie temperatury krzepnięcia stopukilkuPobierz7644 razy
20Skalowanie termopary i wyznaczanie temperatury krzepnięcia stopumiszlenPobierz4896 razy
27Pomiar przewodności cieplnej i elektrycznej metalipolwroPobierz1513 razy
28Pomiar przewodności cieplnej izolatorówpolwroPobierz2439 razy
28 Pomiar przewodności cieplnej izolatorówkilkuPobierz2364 razy
29Wyznaczanie współczynnika rozszerzalności cieplnej metodą elektrycznąkilkuPobierz9429 razy
29Wyznaczanie współczynnika rozszerzalności cieplnej metodą elektrycznąmiszlenPobierz6096 razy
30Pomiar temperatury pirometremkilkuPobierz2714 razy
30Pomiar temperatury pirometremmiszlenPobierz1699 razy
31Sprawdzanie prawa Stefana - BoltzmannakilkuPobierz1704 razy
32Wyznaczanie stałej Stefana - BoltzmannakilkuPobierz1584 razy
32Wyznaczanie stałej Stefana - BoltzmannamiszlenPobierz1354 razy
33Pomiar napięcia powierzchniowegopolwroPobierz2017 razy
33Pomiar napięcia powierzchniowegokilkuPobierz1526 razy
33Pomiar napięcia powierzchniowegomiszlenPobierz1502 razy
36Badanie wahadła fizycznegokilkuPobierz1564 razy
43Pomiar rezystancjikilkuPobierz3200 razy
44Pomiar zależności oporności metali i półprzewodników od temperaturykilkuPobierz6155 razy
44Pomiar zależności oporności metali i półprzewodników od temperaturymiszlenPobierz3824 razy
47 Zależność przewodnictwa elektrycznego elektrolitów od temperatury; sprawdzenie reguły WaldenakilkuPobierz1058 razy
47Zależność przewodnictwa elektrycznego elektrolitów od temperatury; sprawdzenie reguły WaldenaFurmanPobierz1047 razy
48Wyznaczanie stałej Plancka na podstawie charakterystyki diod elektroluminescencyjnychpolwroPobierz7615 razy
51Pomiary oscyloskopowekilkuPobierz2429 razy
52Wyznaczanie ładunku właściwego elektronukilkuPobierz1963 razy
53Prawo Ohma dla prądu przemiennegokilkuPobierz5351 razy
54Badanie zjawiska rezonansu elektromagnetycznegopolwroPobierz4051 razy
54Badanie zjawiska rezonansu elektromagnetycznegomiszlenPobierz2880 razy
56Pomiar indukcji magnetycznej za pomocą fluksometrukilkuPobierz1174 razy
57Badanie efektu HallakilkuPobierz9428 razy
58Wyznaczanie podstawowych parametrów ferromagnetykówkilkuPobierz1228 razy
64Wyznaczanie składowej poziomej natężenia ziemskiego pola magnetycznegoSurrienPobierz1813 razy
64Wyznaczanie składowej poziomej natężenia ziemskiego pola magnetycznegomiszlenPobierz1662 razy
67Sprawdzenie prawa FaradayaManthei Pobierz1261 razy
70Pomiary fotometrycznekilkuPobierz2151 razy
70B - Pomiary fotometryczne – fotometr Lummera-BrodhunakubasPobierz1207 razy
72 Analiza spektralna i pomiary spektrofotometryczne, Wyznaczanie stałej Rydberga i masy zredukowanej elektronu za pomocą spektroskopukilkuPobierz1872 razy
75Wyznaczanie współczynnika załamania za pomocą refraktometrukilkuPobierz1974 razy
76 Wyznaczanie współczynnika załamania szkła za pomocą spektrometrukilkuPobierz1893 razy
77Pomiar odległości ogniskowych soczewek cienkichkilkuPobierz4270 razy
77Pomiar odległości ogniskowych soczewek cienkichFurmanPobierz2821 razy
77Pomiar odległości ogniskowych soczewek cienkichmiszlenPobierz2491 razy
81Wyznaczanie promienia krzywizny soczewki i długości fali świetlnej za pomocą pierścieni NewtonakilkuPobierz6815 razy
84Wyznaczanie długości fali świetlnej za pomocą siatki dyfrakcyjnejkilkuPobierz6648 razy
88 Pomiar naturalnej aktywności optycznejkilkuPobierz1616 razy
89 Pomiar wymuszonej aktywności optycznejkilkuPobierz1524 razy
91 Badanie zewnętrznego zjawiska fotoelektrycznegokilkuPobierz3211 razy
100Wyznaczanie gęstości i podstawowe pomiary elektrycznepolwroPobierz10052 razy
100Wyznaczanie gęstości i podstawowe pomiary elektrycznemistermanPobierz7205 razy
100A - wyznaczanie gęstości ciał stałychFurmanPobierz9979 razy
100Wyznaczanie gęstości i podstawowe pomiary elektrycznekubasPobierz10876 razy
Suma216207 razy