freakone | sprawozdania PWr

freakone.pl

Sprawozdania z labolatorium podstaw fizyki (FZP002074L)

Numer Temat Autor Link Pobrania
1 Wyznaczenie momentu bezwładności ciał metodą wahadła fizycznego i sprawdzenie twierdzenia SteineraklikuPobierz8921 razy
8 Wyznaczanie współczynnika lepkości cieczy na podstawie prawa StokesakilkuPobierz5716 razy
8Wyznaczanie współczynnika lepkości cieczy na podstawie prawa StokesamiszlenPobierz3296 razy
10 Sprawdzanie prawa Hooke`a; wyznaczanie modułu YoungakilkuPobierz3171 razy
10Sprawdzanie prawa Hooke`a; wyznaczanie modułu YoungakubasPobierz1843 razy
10Sprawdzanie prawa Hooke`a; wyznaczanie modułu YoungamiszlenPobierz1771 razy
12Wyznaczanie modułu sztywności metodą dynamicznąkilkuPobierz2162 razy
20 Skalowanie termopary i wyznaczanie temperatury krzepnięcia stopukilkuPobierz5799 razy
20Skalowanie termopary i wyznaczanie temperatury krzepnięcia stopumiszlenPobierz3799 razy
27Pomiar przewodności cieplnej i elektrycznej metalipolwroPobierz1248 razy
28Pomiar przewodności cieplnej izolatorówpolwroPobierz2083 razy
28 Pomiar przewodności cieplnej izolatorówkilkuPobierz1801 razy
29Wyznaczanie współczynnika rozszerzalności cieplnej metodą elektrycznąkilkuPobierz7299 razy
29Wyznaczanie współczynnika rozszerzalności cieplnej metodą elektrycznąmiszlenPobierz4731 razy
30Pomiar temperatury pirometremkilkuPobierz2235 razy
30Pomiar temperatury pirometremmiszlenPobierz1459 razy
31Sprawdzanie prawa Stefana - BoltzmannakilkuPobierz1434 razy
32Wyznaczanie stałej Stefana - BoltzmannakilkuPobierz1309 razy
32Wyznaczanie stałej Stefana - BoltzmannamiszlenPobierz1121 razy
33Pomiar napięcia powierzchniowegopolwroPobierz1557 razy
33Pomiar napięcia powierzchniowegokilkuPobierz1183 razy
33Pomiar napięcia powierzchniowegomiszlenPobierz1179 razy
36Badanie wahadła fizycznegokilkuPobierz1155 razy
43Pomiar rezystancjikilkuPobierz2469 razy
44Pomiar zależności oporności metali i półprzewodników od temperaturykilkuPobierz4470 razy
44Pomiar zależności oporności metali i półprzewodników od temperaturymiszlenPobierz2980 razy
47 Zależność przewodnictwa elektrycznego elektrolitów od temperatury; sprawdzenie reguły WaldenakilkuPobierz829 razy
47Zależność przewodnictwa elektrycznego elektrolitów od temperatury; sprawdzenie reguły WaldenaFurmanPobierz826 razy
48Wyznaczanie stałej Plancka na podstawie charakterystyki diod elektroluminescencyjnychpolwroPobierz5453 razy
51Pomiary oscyloskopowekilkuPobierz1848 razy
52Wyznaczanie ładunku właściwego elektronukilkuPobierz1503 razy
53Prawo Ohma dla prądu przemiennegokilkuPobierz4296 razy
54Badanie zjawiska rezonansu elektromagnetycznegopolwroPobierz3504 razy
54Badanie zjawiska rezonansu elektromagnetycznegomiszlenPobierz2422 razy
56Pomiar indukcji magnetycznej za pomocą fluksometrukilkuPobierz719 razy
57Badanie efektu HallakilkuPobierz7442 razy
58Wyznaczanie podstawowych parametrów ferromagnetykówkilkuPobierz795 razy
64Wyznaczanie składowej poziomej natężenia ziemskiego pola magnetycznegoSurrienPobierz1573 razy
64Wyznaczanie składowej poziomej natężenia ziemskiego pola magnetycznegomiszlenPobierz1462 razy
67Sprawdzenie prawa FaradayaManthei Pobierz980 razy
70Pomiary fotometrycznekilkuPobierz1882 razy
70B - Pomiary fotometryczne – fotometr Lummera-BrodhunakubasPobierz1003 razy
72 Analiza spektralna i pomiary spektrofotometryczne, Wyznaczanie stałej Rydberga i masy zredukowanej elektronu za pomocą spektroskopukilkuPobierz1397 razy
75Wyznaczanie współczynnika załamania za pomocą refraktometrukilkuPobierz1451 razy
76 Wyznaczanie współczynnika załamania szkła za pomocą spektrometrukilkuPobierz1660 razy
77Pomiar odległości ogniskowych soczewek cienkichkilkuPobierz3692 razy
77Pomiar odległości ogniskowych soczewek cienkichFurmanPobierz2518 razy
77Pomiar odległości ogniskowych soczewek cienkichmiszlenPobierz2245 razy
81Wyznaczanie promienia krzywizny soczewki i długości fali świetlnej za pomocą pierścieni NewtonakilkuPobierz5822 razy
84Wyznaczanie długości fali świetlnej za pomocą siatki dyfrakcyjnejkilkuPobierz4842 razy
88 Pomiar naturalnej aktywności optycznejkilkuPobierz1137 razy
89 Pomiar wymuszonej aktywności optycznejkilkuPobierz1096 razy
91 Badanie zewnętrznego zjawiska fotoelektrycznegokilkuPobierz1912 razy
100Wyznaczanie gęstości i podstawowe pomiary elektrycznepolwroPobierz8566 razy
100Wyznaczanie gęstości i podstawowe pomiary elektrycznemistermanPobierz5928 razy
100A - wyznaczanie gęstości ciał stałychFurmanPobierz8328 razy
100Wyznaczanie gęstości i podstawowe pomiary elektrycznekubasPobierz9151 razy
Suma172473 razy