freakone | sprawozdania PWr

freakone.pl

Sprawozdania z labolatorium podstaw fizyki (FZP002074L)

Numer Temat Autor Link Pobrania
1 Wyznaczenie momentu bezwładności ciał metodą wahadła fizycznego i sprawdzenie twierdzenia SteineraklikuPobierz8743 razy
8 Wyznaczanie współczynnika lepkości cieczy na podstawie prawa StokesakilkuPobierz5595 razy
8Wyznaczanie współczynnika lepkości cieczy na podstawie prawa StokesamiszlenPobierz3209 razy
10 Sprawdzanie prawa Hooke`a; wyznaczanie modułu YoungakilkuPobierz3092 razy
10Sprawdzanie prawa Hooke`a; wyznaczanie modułu YoungakubasPobierz1791 razy
10Sprawdzanie prawa Hooke`a; wyznaczanie modułu YoungamiszlenPobierz1745 razy
12Wyznaczanie modułu sztywności metodą dynamicznąkilkuPobierz2120 razy
20 Skalowanie termopary i wyznaczanie temperatury krzepnięcia stopukilkuPobierz5606 razy
20Skalowanie termopary i wyznaczanie temperatury krzepnięcia stopumiszlenPobierz3674 razy
27Pomiar przewodności cieplnej i elektrycznej metalipolwroPobierz1228 razy
28Pomiar przewodności cieplnej izolatorówpolwroPobierz2060 razy
28 Pomiar przewodności cieplnej izolatorówkilkuPobierz1763 razy
29Wyznaczanie współczynnika rozszerzalności cieplnej metodą elektrycznąkilkuPobierz7167 razy
29Wyznaczanie współczynnika rozszerzalności cieplnej metodą elektrycznąmiszlenPobierz4652 razy
30Pomiar temperatury pirometremkilkuPobierz2196 razy
30Pomiar temperatury pirometremmiszlenPobierz1439 razy
31Sprawdzanie prawa Stefana - BoltzmannakilkuPobierz1413 razy
32Wyznaczanie stałej Stefana - BoltzmannakilkuPobierz1293 razy
32Wyznaczanie stałej Stefana - BoltzmannamiszlenPobierz1107 razy
33Pomiar napięcia powierzchniowegopolwroPobierz1532 razy
33Pomiar napięcia powierzchniowegokilkuPobierz1158 razy
33Pomiar napięcia powierzchniowegomiszlenPobierz1159 razy
36Badanie wahadła fizycznegokilkuPobierz1127 razy
43Pomiar rezystancjikilkuPobierz2380 razy
44Pomiar zależności oporności metali i półprzewodników od temperaturykilkuPobierz4408 razy
44Pomiar zależności oporności metali i półprzewodników od temperaturymiszlenPobierz2948 razy
47 Zależność przewodnictwa elektrycznego elektrolitów od temperatury; sprawdzenie reguły WaldenakilkuPobierz812 razy
47Zależność przewodnictwa elektrycznego elektrolitów od temperatury; sprawdzenie reguły WaldenaFurmanPobierz812 razy
48Wyznaczanie stałej Plancka na podstawie charakterystyki diod elektroluminescencyjnychpolwroPobierz5306 razy
51Pomiary oscyloskopowekilkuPobierz1793 razy
52Wyznaczanie ładunku właściwego elektronukilkuPobierz1462 razy
53Prawo Ohma dla prądu przemiennegokilkuPobierz4187 razy
54Badanie zjawiska rezonansu elektromagnetycznegopolwroPobierz3455 razy
54Badanie zjawiska rezonansu elektromagnetycznegomiszlenPobierz2389 razy
56Pomiar indukcji magnetycznej za pomocą fluksometrukilkuPobierz687 razy
57Badanie efektu HallakilkuPobierz7305 razy
58Wyznaczanie podstawowych parametrów ferromagnetykówkilkuPobierz760 razy
64Wyznaczanie składowej poziomej natężenia ziemskiego pola magnetycznegoSurrienPobierz1559 razy
64Wyznaczanie składowej poziomej natężenia ziemskiego pola magnetycznegomiszlenPobierz1441 razy
67Sprawdzenie prawa FaradayaManthei Pobierz966 razy
70Pomiary fotometrycznekilkuPobierz1865 razy
70B - Pomiary fotometryczne – fotometr Lummera-BrodhunakubasPobierz988 razy
72 Analiza spektralna i pomiary spektrofotometryczne, Wyznaczanie stałej Rydberga i masy zredukowanej elektronu za pomocą spektroskopukilkuPobierz1358 razy
75Wyznaczanie współczynnika załamania za pomocą refraktometrukilkuPobierz1415 razy
76 Wyznaczanie współczynnika załamania szkła za pomocą spektrometrukilkuPobierz1635 razy
77Pomiar odległości ogniskowych soczewek cienkichkilkuPobierz3652 razy
77Pomiar odległości ogniskowych soczewek cienkichFurmanPobierz2500 razy
77Pomiar odległości ogniskowych soczewek cienkichmiszlenPobierz2227 razy
81Wyznaczanie promienia krzywizny soczewki i długości fali świetlnej za pomocą pierścieni NewtonakilkuPobierz5750 razy
84Wyznaczanie długości fali świetlnej za pomocą siatki dyfrakcyjnejkilkuPobierz4730 razy
88 Pomiar naturalnej aktywności optycznejkilkuPobierz1099 razy
89 Pomiar wymuszonej aktywności optycznejkilkuPobierz1063 razy
91 Badanie zewnętrznego zjawiska fotoelektrycznegokilkuPobierz1817 razy
100Wyznaczanie gęstości i podstawowe pomiary elektrycznepolwroPobierz8210 razy
100Wyznaczanie gęstości i podstawowe pomiary elektrycznemistermanPobierz5674 razy
100A - wyznaczanie gęstości ciał stałychFurmanPobierz7962 razy
100Wyznaczanie gęstości i podstawowe pomiary elektrycznekubasPobierz8759 razy
Suma168243 razy