freakone | sprawozdania PWr

freakone.pl

Sprawozdania z labolatorium podstaw fizyki (FZP002074L)

Numer Temat Autor Link Pobrania
1 Wyznaczenie momentu bezwładności ciał metodą wahadła fizycznego i sprawdzenie twierdzenia SteineraklikuPobierz9406 razy
8 Wyznaczanie współczynnika lepkości cieczy na podstawie prawa StokesakilkuPobierz6118 razy
8Wyznaczanie współczynnika lepkości cieczy na podstawie prawa StokesamiszlenPobierz3574 razy
10 Sprawdzanie prawa Hooke`a; wyznaczanie modułu YoungakilkuPobierz3348 razy
10Sprawdzanie prawa Hooke`a; wyznaczanie modułu YoungakubasPobierz1980 razy
10Sprawdzanie prawa Hooke`a; wyznaczanie modułu YoungamiszlenPobierz1846 razy
12Wyznaczanie modułu sztywności metodą dynamicznąkilkuPobierz2319 razy
20 Skalowanie termopary i wyznaczanie temperatury krzepnięcia stopukilkuPobierz6279 razy
20Skalowanie termopary i wyznaczanie temperatury krzepnięcia stopumiszlenPobierz4062 razy
27Pomiar przewodności cieplnej i elektrycznej metalipolwroPobierz1310 razy
28Pomiar przewodności cieplnej izolatorówpolwroPobierz2173 razy
28 Pomiar przewodności cieplnej izolatorówkilkuPobierz1962 razy
29Wyznaczanie współczynnika rozszerzalności cieplnej metodą elektrycznąkilkuPobierz7864 razy
29Wyznaczanie współczynnika rozszerzalności cieplnej metodą elektrycznąmiszlenPobierz5082 razy
30Pomiar temperatury pirometremkilkuPobierz2376 razy
30Pomiar temperatury pirometremmiszlenPobierz1532 razy
31Sprawdzanie prawa Stefana - BoltzmannakilkuPobierz1494 razy
32Wyznaczanie stałej Stefana - BoltzmannakilkuPobierz1374 razy
32Wyznaczanie stałej Stefana - BoltzmannamiszlenPobierz1170 razy
33Pomiar napięcia powierzchniowegopolwroPobierz1689 razy
33Pomiar napięcia powierzchniowegokilkuPobierz1283 razy
33Pomiar napięcia powierzchniowegomiszlenPobierz1269 razy
36Badanie wahadła fizycznegokilkuPobierz1229 razy
43Pomiar rezystancjikilkuPobierz2622 razy
44Pomiar zależności oporności metali i półprzewodników od temperaturykilkuPobierz4737 razy
44Pomiar zależności oporności metali i półprzewodników od temperaturymiszlenPobierz3129 razy
47 Zależność przewodnictwa elektrycznego elektrolitów od temperatury; sprawdzenie reguły WaldenakilkuPobierz883 razy
47Zależność przewodnictwa elektrycznego elektrolitów od temperatury; sprawdzenie reguły WaldenaFurmanPobierz881 razy
48Wyznaczanie stałej Plancka na podstawie charakterystyki diod elektroluminescencyjnychpolwroPobierz6128 razy
51Pomiary oscyloskopowekilkuPobierz1999 razy
52Wyznaczanie ładunku właściwego elektronukilkuPobierz1632 razy
53Prawo Ohma dla prądu przemiennegokilkuPobierz4683 razy
54Badanie zjawiska rezonansu elektromagnetycznegopolwroPobierz3683 razy
54Badanie zjawiska rezonansu elektromagnetycznegomiszlenPobierz2551 razy
56Pomiar indukcji magnetycznej za pomocą fluksometrukilkuPobierz840 razy
57Badanie efektu HallakilkuPobierz7991 razy
58Wyznaczanie podstawowych parametrów ferromagnetykówkilkuPobierz917 razy
64Wyznaczanie składowej poziomej natężenia ziemskiego pola magnetycznegoSurrienPobierz1626 razy
64Wyznaczanie składowej poziomej natężenia ziemskiego pola magnetycznegomiszlenPobierz1518 razy
67Sprawdzenie prawa FaradayaManthei Pobierz1034 razy
70Pomiary fotometrycznekilkuPobierz1950 razy
70B - Pomiary fotometryczne – fotometr Lummera-BrodhunakubasPobierz1052 razy
72 Analiza spektralna i pomiary spektrofotometryczne, Wyznaczanie stałej Rydberga i masy zredukowanej elektronu za pomocą spektroskopukilkuPobierz1528 razy
75Wyznaczanie współczynnika załamania za pomocą refraktometrukilkuPobierz1578 razy
76 Wyznaczanie współczynnika załamania szkła za pomocą spektrometrukilkuPobierz1710 razy
77Pomiar odległości ogniskowych soczewek cienkichkilkuPobierz3871 razy
77Pomiar odległości ogniskowych soczewek cienkichFurmanPobierz2601 razy
77Pomiar odległości ogniskowych soczewek cienkichmiszlenPobierz2319 razy
81Wyznaczanie promienia krzywizny soczewki i długości fali świetlnej za pomocą pierścieni NewtonakilkuPobierz6093 razy
84Wyznaczanie długości fali świetlnej za pomocą siatki dyfrakcyjnejkilkuPobierz5289 razy
88 Pomiar naturalnej aktywności optycznejkilkuPobierz1266 razy
89 Pomiar wymuszonej aktywności optycznejkilkuPobierz1218 razy
91 Badanie zewnętrznego zjawiska fotoelektrycznegokilkuPobierz2285 razy
100Wyznaczanie gęstości i podstawowe pomiary elektrycznepolwroPobierz8781 razy
100Wyznaczanie gęstości i podstawowe pomiary elektrycznemistermanPobierz6133 razy
100A - wyznaczanie gęstości ciał stałychFurmanPobierz8557 razy
100Wyznaczanie gęstości i podstawowe pomiary elektrycznekubasPobierz9420 razy
Suma183244 razy