freakone | sprawozdania PWr

freakone.pl

Sprawozdania z labolatorium podstaw fizyki (FZP002074L)

Numer Temat Autor Link Pobrania
1 Wyznaczenie momentu bezwładności ciał metodą wahadła fizycznego i sprawdzenie twierdzenia SteineraklikuPobierz10375 razy
8 Wyznaczanie współczynnika lepkości cieczy na podstawie prawa StokesakilkuPobierz7059 razy
8Wyznaczanie współczynnika lepkości cieczy na podstawie prawa StokesamiszlenPobierz4174 razy
10 Sprawdzanie prawa Hooke`a; wyznaczanie modułu YoungakilkuPobierz3791 razy
10Sprawdzanie prawa Hooke`a; wyznaczanie modułu YoungakubasPobierz2283 razy
10Sprawdzanie prawa Hooke`a; wyznaczanie modułu YoungamiszlenPobierz2031 razy
12Wyznaczanie modułu sztywności metodą dynamicznąkilkuPobierz2622 razy
20 Skalowanie termopary i wyznaczanie temperatury krzepnięcia stopukilkuPobierz7466 razy
20Skalowanie termopary i wyznaczanie temperatury krzepnięcia stopumiszlenPobierz4779 razy
27Pomiar przewodności cieplnej i elektrycznej metalipolwroPobierz1429 razy
28Pomiar przewodności cieplnej izolatorówpolwroPobierz2331 razy
28 Pomiar przewodności cieplnej izolatorówkilkuPobierz2258 razy
29Wyznaczanie współczynnika rozszerzalności cieplnej metodą elektrycznąkilkuPobierz8973 razy
29Wyznaczanie współczynnika rozszerzalności cieplnej metodą elektrycznąmiszlenPobierz5770 razy
30Pomiar temperatury pirometremkilkuPobierz2604 razy
30Pomiar temperatury pirometremmiszlenPobierz1619 razy
31Sprawdzanie prawa Stefana - BoltzmannakilkuPobierz1626 razy
32Wyznaczanie stałej Stefana - BoltzmannakilkuPobierz1492 razy
32Wyznaczanie stałej Stefana - BoltzmannamiszlenPobierz1261 razy
33Pomiar napięcia powierzchniowegopolwroPobierz1909 razy
33Pomiar napięcia powierzchniowegokilkuPobierz1437 razy
33Pomiar napięcia powierzchniowegomiszlenPobierz1415 razy
36Badanie wahadła fizycznegokilkuPobierz1405 razy
43Pomiar rezystancjikilkuPobierz3036 razy
44Pomiar zależności oporności metali i półprzewodników od temperaturykilkuPobierz5855 razy
44Pomiar zależności oporności metali i półprzewodników od temperaturymiszlenPobierz3611 razy
47 Zależność przewodnictwa elektrycznego elektrolitów od temperatury; sprawdzenie reguły WaldenakilkuPobierz987 razy
47Zależność przewodnictwa elektrycznego elektrolitów od temperatury; sprawdzenie reguły WaldenaFurmanPobierz970 razy
48Wyznaczanie stałej Plancka na podstawie charakterystyki diod elektroluminescencyjnychpolwroPobierz7420 razy
51Pomiary oscyloskopowekilkuPobierz2320 razy
52Wyznaczanie ładunku właściwego elektronukilkuPobierz1863 razy
53Prawo Ohma dla prądu przemiennegokilkuPobierz5206 razy
54Badanie zjawiska rezonansu elektromagnetycznegopolwroPobierz3918 razy
54Badanie zjawiska rezonansu elektromagnetycznegomiszlenPobierz2757 razy
56Pomiar indukcji magnetycznej za pomocą fluksometrukilkuPobierz1085 razy
57Badanie efektu HallakilkuPobierz9204 razy
58Wyznaczanie podstawowych parametrów ferromagnetykówkilkuPobierz1146 razy
64Wyznaczanie składowej poziomej natężenia ziemskiego pola magnetycznegoSurrienPobierz1724 razy
64Wyznaczanie składowej poziomej natężenia ziemskiego pola magnetycznegomiszlenPobierz1601 razy
67Sprawdzenie prawa FaradayaManthei Pobierz1162 razy
70Pomiary fotometrycznekilkuPobierz2077 razy
70B - Pomiary fotometryczne – fotometr Lummera-BrodhunakubasPobierz1138 razy
72 Analiza spektralna i pomiary spektrofotometryczne, Wyznaczanie stałej Rydberga i masy zredukowanej elektronu za pomocą spektroskopukilkuPobierz1782 razy
75Wyznaczanie współczynnika załamania za pomocą refraktometrukilkuPobierz1853 razy
76 Wyznaczanie współczynnika załamania szkła za pomocą spektrometrukilkuPobierz1816 razy
77Pomiar odległości ogniskowych soczewek cienkichkilkuPobierz4165 razy
77Pomiar odległości ogniskowych soczewek cienkichFurmanPobierz2742 razy
77Pomiar odległości ogniskowych soczewek cienkichmiszlenPobierz2423 razy
81Wyznaczanie promienia krzywizny soczewki i długości fali świetlnej za pomocą pierścieni NewtonakilkuPobierz6683 razy
84Wyznaczanie długości fali świetlnej za pomocą siatki dyfrakcyjnejkilkuPobierz6276 razy
88 Pomiar naturalnej aktywności optycznejkilkuPobierz1537 razy
89 Pomiar wymuszonej aktywności optycznejkilkuPobierz1448 razy
91 Badanie zewnętrznego zjawiska fotoelektrycznegokilkuPobierz3120 razy
100Wyznaczanie gęstości i podstawowe pomiary elektrycznepolwroPobierz9694 razy
100Wyznaczanie gęstości i podstawowe pomiary elektrycznemistermanPobierz6929 razy
100A - wyznaczanie gęstości ciał stałychFurmanPobierz9640 razy
100Wyznaczanie gęstości i podstawowe pomiary elektrycznekubasPobierz10457 razy
Suma207754 razy