freakone | sprawozdania PWr

freakone.pl

Sprawozdania z labolatorium podstaw fizyki (FZP002074L)

Numer Temat Autor Link Pobrania
1 Wyznaczenie momentu bezwładności ciał metodą wahadła fizycznego i sprawdzenie twierdzenia SteineraklikuPobierz9983 razy
8 Wyznaczanie współczynnika lepkości cieczy na podstawie prawa StokesakilkuPobierz6673 razy
8Wyznaczanie współczynnika lepkości cieczy na podstawie prawa StokesamiszlenPobierz3900 razy
10 Sprawdzanie prawa Hooke`a; wyznaczanie modułu YoungakilkuPobierz3592 razy
10Sprawdzanie prawa Hooke`a; wyznaczanie modułu YoungakubasPobierz2119 razy
10Sprawdzanie prawa Hooke`a; wyznaczanie modułu YoungamiszlenPobierz1951 razy
12Wyznaczanie modułu sztywności metodą dynamicznąkilkuPobierz2450 razy
20 Skalowanie termopary i wyznaczanie temperatury krzepnięcia stopukilkuPobierz6955 razy
20Skalowanie termopary i wyznaczanie temperatury krzepnięcia stopumiszlenPobierz4483 razy
27Pomiar przewodności cieplnej i elektrycznej metalipolwroPobierz1390 razy
28Pomiar przewodności cieplnej izolatorówpolwroPobierz2255 razy
28 Pomiar przewodności cieplnej izolatorówkilkuPobierz2100 razy
29Wyznaczanie współczynnika rozszerzalności cieplnej metodą elektrycznąkilkuPobierz8568 razy
29Wyznaczanie współczynnika rozszerzalności cieplnej metodą elektrycznąmiszlenPobierz5535 razy
30Pomiar temperatury pirometremkilkuPobierz2475 razy
30Pomiar temperatury pirometremmiszlenPobierz1583 razy
31Sprawdzanie prawa Stefana - BoltzmannakilkuPobierz1562 razy
32Wyznaczanie stałej Stefana - BoltzmannakilkuPobierz1436 razy
32Wyznaczanie stałej Stefana - BoltzmannamiszlenPobierz1224 razy
33Pomiar napięcia powierzchniowegopolwroPobierz1812 razy
33Pomiar napięcia powierzchniowegokilkuPobierz1370 razy
33Pomiar napięcia powierzchniowegomiszlenPobierz1360 razy
36Badanie wahadła fizycznegokilkuPobierz1317 razy
43Pomiar rezystancjikilkuPobierz2857 razy
44Pomiar zależności oporności metali i półprzewodników od temperaturykilkuPobierz5561 razy
44Pomiar zależności oporności metali i półprzewodników od temperaturymiszlenPobierz3424 razy
47 Zależność przewodnictwa elektrycznego elektrolitów od temperatury; sprawdzenie reguły WaldenakilkuPobierz932 razy
47Zależność przewodnictwa elektrycznego elektrolitów od temperatury; sprawdzenie reguły WaldenaFurmanPobierz930 razy
48Wyznaczanie stałej Plancka na podstawie charakterystyki diod elektroluminescencyjnychpolwroPobierz6933 razy
51Pomiary oscyloskopowekilkuPobierz2149 razy
52Wyznaczanie ładunku właściwego elektronukilkuPobierz1726 razy
53Prawo Ohma dla prądu przemiennegokilkuPobierz4990 razy
54Badanie zjawiska rezonansu elektromagnetycznegopolwroPobierz3819 razy
54Badanie zjawiska rezonansu elektromagnetycznegomiszlenPobierz2648 razy
56Pomiar indukcji magnetycznej za pomocą fluksometrukilkuPobierz944 razy
57Badanie efektu HallakilkuPobierz8782 razy
58Wyznaczanie podstawowych parametrów ferromagnetykówkilkuPobierz1009 razy
64Wyznaczanie składowej poziomej natężenia ziemskiego pola magnetycznegoSurrienPobierz1669 razy
64Wyznaczanie składowej poziomej natężenia ziemskiego pola magnetycznegomiszlenPobierz1559 razy
67Sprawdzenie prawa FaradayaManthei Pobierz1100 razy
70Pomiary fotometrycznekilkuPobierz2018 razy
70B - Pomiary fotometryczne – fotometr Lummera-BrodhunakubasPobierz1101 razy
72 Analiza spektralna i pomiary spektrofotometryczne, Wyznaczanie stałej Rydberga i masy zredukowanej elektronu za pomocą spektroskopukilkuPobierz1630 razy
75Wyznaczanie współczynnika załamania za pomocą refraktometrukilkuPobierz1708 razy
76 Wyznaczanie współczynnika załamania szkła za pomocą spektrometrukilkuPobierz1778 razy
77Pomiar odległości ogniskowych soczewek cienkichkilkuPobierz4011 razy
77Pomiar odległości ogniskowych soczewek cienkichFurmanPobierz2675 razy
77Pomiar odległości ogniskowych soczewek cienkichmiszlenPobierz2380 razy
81Wyznaczanie promienia krzywizny soczewki i długości fali świetlnej za pomocą pierścieni NewtonakilkuPobierz6454 razy
84Wyznaczanie długości fali świetlnej za pomocą siatki dyfrakcyjnejkilkuPobierz5894 razy
88 Pomiar naturalnej aktywności optycznejkilkuPobierz1392 razy
89 Pomiar wymuszonej aktywności optycznejkilkuPobierz1326 razy
91 Badanie zewnętrznego zjawiska fotoelektrycznegokilkuPobierz2822 razy
100Wyznaczanie gęstości i podstawowe pomiary elektrycznepolwroPobierz9527 razy
100Wyznaczanie gęstości i podstawowe pomiary elektrycznemistermanPobierz6718 razy
100A - wyznaczanie gęstości ciał stałychFurmanPobierz9364 razy
100Wyznaczanie gęstości i podstawowe pomiary elektrycznekubasPobierz10215 razy
Suma198138 razy