freakone | sprawozdania PWr

freakone.pl

Sprawozdania z labolatorium podstaw fizyki (FZP002074L)

Numer Temat Autor Link Pobrania
1 Wyznaczenie momentu bezwładności ciał metodą wahadła fizycznego i sprawdzenie twierdzenia SteineraklikuPobierz9659 razy
8 Wyznaczanie współczynnika lepkości cieczy na podstawie prawa StokesakilkuPobierz6400 razy
8Wyznaczanie współczynnika lepkości cieczy na podstawie prawa StokesamiszlenPobierz3742 razy
10 Sprawdzanie prawa Hooke`a; wyznaczanie modułu YoungakilkuPobierz3454 razy
10Sprawdzanie prawa Hooke`a; wyznaczanie modułu YoungakubasPobierz2067 razy
10Sprawdzanie prawa Hooke`a; wyznaczanie modułu YoungamiszlenPobierz1912 razy
12Wyznaczanie modułu sztywności metodą dynamicznąkilkuPobierz2404 razy
20 Skalowanie termopary i wyznaczanie temperatury krzepnięcia stopukilkuPobierz6623 razy
20Skalowanie termopary i wyznaczanie temperatury krzepnięcia stopumiszlenPobierz4272 razy
27Pomiar przewodności cieplnej i elektrycznej metalipolwroPobierz1360 razy
28Pomiar przewodności cieplnej izolatorówpolwroPobierz2219 razy
28 Pomiar przewodności cieplnej izolatorówkilkuPobierz2046 razy
29Wyznaczanie współczynnika rozszerzalności cieplnej metodą elektrycznąkilkuPobierz8152 razy
29Wyznaczanie współczynnika rozszerzalności cieplnej metodą elektrycznąmiszlenPobierz5270 razy
30Pomiar temperatury pirometremkilkuPobierz2456 razy
30Pomiar temperatury pirometremmiszlenPobierz1571 razy
31Sprawdzanie prawa Stefana - BoltzmannakilkuPobierz1551 razy
32Wyznaczanie stałej Stefana - BoltzmannakilkuPobierz1423 razy
32Wyznaczanie stałej Stefana - BoltzmannamiszlenPobierz1212 razy
33Pomiar napięcia powierzchniowegopolwroPobierz1760 razy
33Pomiar napięcia powierzchniowegokilkuPobierz1340 razy
33Pomiar napięcia powierzchniowegomiszlenPobierz1325 razy
36Badanie wahadła fizycznegokilkuPobierz1284 razy
43Pomiar rezystancjikilkuPobierz2714 razy
44Pomiar zależności oporności metali i półprzewodników od temperaturykilkuPobierz5346 razy
44Pomiar zależności oporności metali i półprzewodników od temperaturymiszlenPobierz3282 razy
47 Zależność przewodnictwa elektrycznego elektrolitów od temperatury; sprawdzenie reguły WaldenakilkuPobierz916 razy
47Zależność przewodnictwa elektrycznego elektrolitów od temperatury; sprawdzenie reguły WaldenaFurmanPobierz918 razy
48Wyznaczanie stałej Plancka na podstawie charakterystyki diod elektroluminescencyjnychpolwroPobierz6395 razy
51Pomiary oscyloskopowekilkuPobierz2083 razy
52Wyznaczanie ładunku właściwego elektronukilkuPobierz1698 razy
53Prawo Ohma dla prądu przemiennegokilkuPobierz4843 razy
54Badanie zjawiska rezonansu elektromagnetycznegopolwroPobierz3728 razy
54Badanie zjawiska rezonansu elektromagnetycznegomiszlenPobierz2591 razy
56Pomiar indukcji magnetycznej za pomocą fluksometrukilkuPobierz909 razy
57Badanie efektu HallakilkuPobierz8269 razy
58Wyznaczanie podstawowych parametrów ferromagnetykówkilkuPobierz986 razy
64Wyznaczanie składowej poziomej natężenia ziemskiego pola magnetycznegoSurrienPobierz1658 razy
64Wyznaczanie składowej poziomej natężenia ziemskiego pola magnetycznegomiszlenPobierz1551 razy
67Sprawdzenie prawa FaradayaManthei Pobierz1075 razy
70Pomiary fotometrycznekilkuPobierz1994 razy
70B - Pomiary fotometryczne – fotometr Lummera-BrodhunakubasPobierz1090 razy
72 Analiza spektralna i pomiary spektrofotometryczne, Wyznaczanie stałej Rydberga i masy zredukowanej elektronu za pomocą spektroskopukilkuPobierz1596 razy
75Wyznaczanie współczynnika załamania za pomocą refraktometrukilkuPobierz1665 razy
76 Wyznaczanie współczynnika załamania szkła za pomocą spektrometrukilkuPobierz1746 razy
77Pomiar odległości ogniskowych soczewek cienkichkilkuPobierz3967 razy
77Pomiar odległości ogniskowych soczewek cienkichFurmanPobierz2654 razy
77Pomiar odległości ogniskowych soczewek cienkichmiszlenPobierz2367 razy
81Wyznaczanie promienia krzywizny soczewki i długości fali świetlnej za pomocą pierścieni NewtonakilkuPobierz6283 razy
84Wyznaczanie długości fali świetlnej za pomocą siatki dyfrakcyjnejkilkuPobierz5518 razy
88 Pomiar naturalnej aktywności optycznejkilkuPobierz1366 razy
89 Pomiar wymuszonej aktywności optycznejkilkuPobierz1292 razy
91 Badanie zewnętrznego zjawiska fotoelektrycznegokilkuPobierz2501 razy
100Wyznaczanie gęstości i podstawowe pomiary elektrycznepolwroPobierz9056 razy
100Wyznaczanie gęstości i podstawowe pomiary elektrycznemistermanPobierz6367 razy
100A - wyznaczanie gęstości ciał stałychFurmanPobierz8914 razy
100Wyznaczanie gęstości i podstawowe pomiary elektrycznekubasPobierz9731 razy
Suma190571 razy