freakone | sprawozdania PWr

freakone.pl

Sprawozdania z labolatorium podstaw fizyki (FZP002074L)

Numer Temat Autor Link Pobrania
1 Wyznaczenie momentu bezwładności ciał metodą wahadła fizycznego i sprawdzenie twierdzenia SteineraklikuPobierz9382 razy
8 Wyznaczanie współczynnika lepkości cieczy na podstawie prawa StokesakilkuPobierz6098 razy
8Wyznaczanie współczynnika lepkości cieczy na podstawie prawa StokesamiszlenPobierz3559 razy
10 Sprawdzanie prawa Hooke`a; wyznaczanie modułu YoungakilkuPobierz3335 razy
10Sprawdzanie prawa Hooke`a; wyznaczanie modułu YoungakubasPobierz1969 razy
10Sprawdzanie prawa Hooke`a; wyznaczanie modułu YoungamiszlenPobierz1837 razy
12Wyznaczanie modułu sztywności metodą dynamicznąkilkuPobierz2306 razy
20 Skalowanie termopary i wyznaczanie temperatury krzepnięcia stopukilkuPobierz6263 razy
20Skalowanie termopary i wyznaczanie temperatury krzepnięcia stopumiszlenPobierz4054 razy
27Pomiar przewodności cieplnej i elektrycznej metalipolwroPobierz1303 razy
28Pomiar przewodności cieplnej izolatorówpolwroPobierz2168 razy
28 Pomiar przewodności cieplnej izolatorówkilkuPobierz1951 razy
29Wyznaczanie współczynnika rozszerzalności cieplnej metodą elektrycznąkilkuPobierz7855 razy
29Wyznaczanie współczynnika rozszerzalności cieplnej metodą elektrycznąmiszlenPobierz5075 razy
30Pomiar temperatury pirometremkilkuPobierz2365 razy
30Pomiar temperatury pirometremmiszlenPobierz1526 razy
31Sprawdzanie prawa Stefana - BoltzmannakilkuPobierz1486 razy
32Wyznaczanie stałej Stefana - BoltzmannakilkuPobierz1365 razy
32Wyznaczanie stałej Stefana - BoltzmannamiszlenPobierz1162 razy
33Pomiar napięcia powierzchniowegopolwroPobierz1674 razy
33Pomiar napięcia powierzchniowegokilkuPobierz1272 razy
33Pomiar napięcia powierzchniowegomiszlenPobierz1259 razy
36Badanie wahadła fizycznegokilkuPobierz1220 razy
43Pomiar rezystancjikilkuPobierz2608 razy
44Pomiar zależności oporności metali i półprzewodników od temperaturykilkuPobierz4726 razy
44Pomiar zależności oporności metali i półprzewodników od temperaturymiszlenPobierz3124 razy
47 Zależność przewodnictwa elektrycznego elektrolitów od temperatury; sprawdzenie reguły WaldenakilkuPobierz876 razy
47Zależność przewodnictwa elektrycznego elektrolitów od temperatury; sprawdzenie reguły WaldenaFurmanPobierz876 razy
48Wyznaczanie stałej Plancka na podstawie charakterystyki diod elektroluminescencyjnychpolwroPobierz6118 razy
51Pomiary oscyloskopowekilkuPobierz1988 razy
52Wyznaczanie ładunku właściwego elektronukilkuPobierz1619 razy
53Prawo Ohma dla prądu przemiennegokilkuPobierz4670 razy
54Badanie zjawiska rezonansu elektromagnetycznegopolwroPobierz3675 razy
54Badanie zjawiska rezonansu elektromagnetycznegomiszlenPobierz2543 razy
56Pomiar indukcji magnetycznej za pomocą fluksometrukilkuPobierz830 razy
57Badanie efektu HallakilkuPobierz7976 razy
58Wyznaczanie podstawowych parametrów ferromagnetykówkilkuPobierz908 razy
64Wyznaczanie składowej poziomej natężenia ziemskiego pola magnetycznegoSurrienPobierz1618 razy
64Wyznaczanie składowej poziomej natężenia ziemskiego pola magnetycznegomiszlenPobierz1510 razy
67Sprawdzenie prawa FaradayaManthei Pobierz1026 razy
70Pomiary fotometrycznekilkuPobierz1944 razy
70B - Pomiary fotometryczne – fotometr Lummera-BrodhunakubasPobierz1045 razy
72 Analiza spektralna i pomiary spektrofotometryczne, Wyznaczanie stałej Rydberga i masy zredukowanej elektronu za pomocą spektroskopukilkuPobierz1517 razy
75Wyznaczanie współczynnika załamania za pomocą refraktometrukilkuPobierz1568 razy
76 Wyznaczanie współczynnika załamania szkła za pomocą spektrometrukilkuPobierz1703 razy
77Pomiar odległości ogniskowych soczewek cienkichkilkuPobierz3859 razy
77Pomiar odległości ogniskowych soczewek cienkichFurmanPobierz2592 razy
77Pomiar odległości ogniskowych soczewek cienkichmiszlenPobierz2312 razy
81Wyznaczanie promienia krzywizny soczewki i długości fali świetlnej za pomocą pierścieni NewtonakilkuPobierz6080 razy
84Wyznaczanie długości fali świetlnej za pomocą siatki dyfrakcyjnejkilkuPobierz5278 razy
88 Pomiar naturalnej aktywności optycznejkilkuPobierz1249 razy
89 Pomiar wymuszonej aktywności optycznejkilkuPobierz1205 razy
91 Badanie zewnętrznego zjawiska fotoelektrycznegokilkuPobierz2276 razy
100Wyznaczanie gęstości i podstawowe pomiary elektrycznepolwroPobierz8765 razy
100Wyznaczanie gęstości i podstawowe pomiary elektrycznemistermanPobierz6117 razy
100A - wyznaczanie gęstości ciał stałychFurmanPobierz8534 razy
100Wyznaczanie gęstości i podstawowe pomiary elektrycznekubasPobierz9399 razy
Suma182618 razy