freakone | sprawozdania PWr

freakone.pl

Sprawozdania z labolatorium podstaw fizyki (FZP002074L)

Numer Temat Autor Link Pobrania
1 Wyznaczenie momentu bezwładności ciał metodą wahadła fizycznego i sprawdzenie twierdzenia SteineraklikuPobierz9625 razy
8 Wyznaczanie współczynnika lepkości cieczy na podstawie prawa StokesakilkuPobierz6380 razy
8Wyznaczanie współczynnika lepkości cieczy na podstawie prawa StokesamiszlenPobierz3724 razy
10 Sprawdzanie prawa Hooke`a; wyznaczanie modułu YoungakilkuPobierz3439 razy
10Sprawdzanie prawa Hooke`a; wyznaczanie modułu YoungakubasPobierz2054 razy
10Sprawdzanie prawa Hooke`a; wyznaczanie modułu YoungamiszlenPobierz1900 razy
12Wyznaczanie modułu sztywności metodą dynamicznąkilkuPobierz2388 razy
20 Skalowanie termopary i wyznaczanie temperatury krzepnięcia stopukilkuPobierz6597 razy
20Skalowanie termopary i wyznaczanie temperatury krzepnięcia stopumiszlenPobierz4257 razy
27Pomiar przewodności cieplnej i elektrycznej metalipolwroPobierz1349 razy
28Pomiar przewodności cieplnej izolatorówpolwroPobierz2207 razy
28 Pomiar przewodności cieplnej izolatorówkilkuPobierz2025 razy
29Wyznaczanie współczynnika rozszerzalności cieplnej metodą elektrycznąkilkuPobierz8132 razy
29Wyznaczanie współczynnika rozszerzalności cieplnej metodą elektrycznąmiszlenPobierz5251 razy
30Pomiar temperatury pirometremkilkuPobierz2442 razy
30Pomiar temperatury pirometremmiszlenPobierz1560 razy
31Sprawdzanie prawa Stefana - BoltzmannakilkuPobierz1540 razy
32Wyznaczanie stałej Stefana - BoltzmannakilkuPobierz1410 razy
32Wyznaczanie stałej Stefana - BoltzmannamiszlenPobierz1200 razy
33Pomiar napięcia powierzchniowegopolwroPobierz1743 razy
33Pomiar napięcia powierzchniowegokilkuPobierz1327 razy
33Pomiar napięcia powierzchniowegomiszlenPobierz1312 razy
36Badanie wahadła fizycznegokilkuPobierz1272 razy
43Pomiar rezystancjikilkuPobierz2699 razy
44Pomiar zależności oporności metali i półprzewodników od temperaturykilkuPobierz5334 razy
44Pomiar zależności oporności metali i półprzewodników od temperaturymiszlenPobierz3268 razy
47 Zależność przewodnictwa elektrycznego elektrolitów od temperatury; sprawdzenie reguły WaldenakilkuPobierz907 razy
47Zależność przewodnictwa elektrycznego elektrolitów od temperatury; sprawdzenie reguły WaldenaFurmanPobierz907 razy
48Wyznaczanie stałej Plancka na podstawie charakterystyki diod elektroluminescencyjnychpolwroPobierz6380 razy
51Pomiary oscyloskopowekilkuPobierz2063 razy
52Wyznaczanie ładunku właściwego elektronukilkuPobierz1686 razy
53Prawo Ohma dla prądu przemiennegokilkuPobierz4821 razy
54Badanie zjawiska rezonansu elektromagnetycznegopolwroPobierz3713 razy
54Badanie zjawiska rezonansu elektromagnetycznegomiszlenPobierz2582 razy
56Pomiar indukcji magnetycznej za pomocą fluksometrukilkuPobierz897 razy
57Badanie efektu HallakilkuPobierz8243 razy
58Wyznaczanie podstawowych parametrów ferromagnetykówkilkuPobierz976 razy
64Wyznaczanie składowej poziomej natężenia ziemskiego pola magnetycznegoSurrienPobierz1651 razy
64Wyznaczanie składowej poziomej natężenia ziemskiego pola magnetycznegomiszlenPobierz1541 razy
67Sprawdzenie prawa FaradayaManthei Pobierz1065 razy
70Pomiary fotometrycznekilkuPobierz1984 razy
70B - Pomiary fotometryczne – fotometr Lummera-BrodhunakubasPobierz1080 razy
72 Analiza spektralna i pomiary spektrofotometryczne, Wyznaczanie stałej Rydberga i masy zredukowanej elektronu za pomocą spektroskopukilkuPobierz1584 razy
75Wyznaczanie współczynnika załamania za pomocą refraktometrukilkuPobierz1646 razy
76 Wyznaczanie współczynnika załamania szkła za pomocą spektrometrukilkuPobierz1738 razy
77Pomiar odległości ogniskowych soczewek cienkichkilkuPobierz3951 razy
77Pomiar odległości ogniskowych soczewek cienkichFurmanPobierz2641 razy
77Pomiar odległości ogniskowych soczewek cienkichmiszlenPobierz2358 razy
81Wyznaczanie promienia krzywizny soczewki i długości fali świetlnej za pomocą pierścieni NewtonakilkuPobierz6264 razy
84Wyznaczanie długości fali świetlnej za pomocą siatki dyfrakcyjnejkilkuPobierz5499 razy
88 Pomiar naturalnej aktywności optycznejkilkuPobierz1353 razy
89 Pomiar wymuszonej aktywności optycznejkilkuPobierz1272 razy
91 Badanie zewnętrznego zjawiska fotoelektrycznegokilkuPobierz2481 razy
100Wyznaczanie gęstości i podstawowe pomiary elektrycznepolwroPobierz9044 razy
100Wyznaczanie gęstości i podstawowe pomiary elektrycznemistermanPobierz6357 razy
100A - wyznaczanie gęstości ciał stałychFurmanPobierz8900 razy
100Wyznaczanie gęstości i podstawowe pomiary elektrycznekubasPobierz9713 razy
Suma189732 razy