freakone | sprawozdania PWr

freakone.pl

Sprawozdania z labolatorium podstaw fizyki (FZP002074L)

Numer Temat Autor Link Pobrania
1 Wyznaczenie momentu bezwładności ciał metodą wahadła fizycznego i sprawdzenie twierdzenia SteineraklikuPobierz10659 razy
8 Wyznaczanie współczynnika lepkości cieczy na podstawie prawa StokesakilkuPobierz7157 razy
8Wyznaczanie współczynnika lepkości cieczy na podstawie prawa StokesamiszlenPobierz4273 razy
10 Sprawdzanie prawa Hooke`a; wyznaczanie modułu YoungakilkuPobierz3898 razy
10Sprawdzanie prawa Hooke`a; wyznaczanie modułu YoungakubasPobierz2358 razy
10Sprawdzanie prawa Hooke`a; wyznaczanie modułu YoungamiszlenPobierz2102 razy
12Wyznaczanie modułu sztywności metodą dynamicznąkilkuPobierz2692 razy
20 Skalowanie termopary i wyznaczanie temperatury krzepnięcia stopukilkuPobierz7594 razy
20Skalowanie termopary i wyznaczanie temperatury krzepnięcia stopumiszlenPobierz4871 razy
27Pomiar przewodności cieplnej i elektrycznej metalipolwroPobierz1490 razy
28Pomiar przewodności cieplnej izolatorówpolwroPobierz2408 razy
28 Pomiar przewodności cieplnej izolatorówkilkuPobierz2331 razy
29Wyznaczanie współczynnika rozszerzalności cieplnej metodą elektrycznąkilkuPobierz9388 razy
29Wyznaczanie współczynnika rozszerzalności cieplnej metodą elektrycznąmiszlenPobierz6068 razy
30Pomiar temperatury pirometremkilkuPobierz2676 razy
30Pomiar temperatury pirometremmiszlenPobierz1674 razy
31Sprawdzanie prawa Stefana - BoltzmannakilkuPobierz1679 razy
32Wyznaczanie stałej Stefana - BoltzmannakilkuPobierz1555 razy
32Wyznaczanie stałej Stefana - BoltzmannamiszlenPobierz1328 razy
33Pomiar napięcia powierzchniowegopolwroPobierz1983 razy
33Pomiar napięcia powierzchniowegokilkuPobierz1495 razy
33Pomiar napięcia powierzchniowegomiszlenPobierz1478 razy
36Badanie wahadła fizycznegokilkuPobierz1535 razy
43Pomiar rezystancjikilkuPobierz3163 razy
44Pomiar zależności oporności metali i półprzewodników od temperaturykilkuPobierz6124 razy
44Pomiar zależności oporności metali i półprzewodników od temperaturymiszlenPobierz3793 razy
47 Zależność przewodnictwa elektrycznego elektrolitów od temperatury; sprawdzenie reguły WaldenakilkuPobierz1035 razy
47Zależność przewodnictwa elektrycznego elektrolitów od temperatury; sprawdzenie reguły WaldenaFurmanPobierz1019 razy
48Wyznaczanie stałej Plancka na podstawie charakterystyki diod elektroluminescencyjnychpolwroPobierz7574 razy
51Pomiary oscyloskopowekilkuPobierz2390 razy
52Wyznaczanie ładunku właściwego elektronukilkuPobierz1930 razy
53Prawo Ohma dla prądu przemiennegokilkuPobierz5310 razy
54Badanie zjawiska rezonansu elektromagnetycznegopolwroPobierz4005 razy
54Badanie zjawiska rezonansu elektromagnetycznegomiszlenPobierz2844 razy
56Pomiar indukcji magnetycznej za pomocą fluksometrukilkuPobierz1140 razy
57Badanie efektu HallakilkuPobierz9370 razy
58Wyznaczanie podstawowych parametrów ferromagnetykówkilkuPobierz1202 razy
64Wyznaczanie składowej poziomej natężenia ziemskiego pola magnetycznegoSurrienPobierz1779 razy
64Wyznaczanie składowej poziomej natężenia ziemskiego pola magnetycznegomiszlenPobierz1643 razy
67Sprawdzenie prawa FaradayaManthei Pobierz1230 razy
70Pomiary fotometrycznekilkuPobierz2126 razy
70B - Pomiary fotometryczne – fotometr Lummera-BrodhunakubasPobierz1183 razy
72 Analiza spektralna i pomiary spektrofotometryczne, Wyznaczanie stałej Rydberga i masy zredukowanej elektronu za pomocą spektroskopukilkuPobierz1839 razy
75Wyznaczanie współczynnika załamania za pomocą refraktometrukilkuPobierz1922 razy
76 Wyznaczanie współczynnika załamania szkła za pomocą spektrometrukilkuPobierz1865 razy
77Pomiar odległości ogniskowych soczewek cienkichkilkuPobierz4232 razy
77Pomiar odległości ogniskowych soczewek cienkichFurmanPobierz2799 razy
77Pomiar odległości ogniskowych soczewek cienkichmiszlenPobierz2473 razy
81Wyznaczanie promienia krzywizny soczewki i długości fali świetlnej za pomocą pierścieni NewtonakilkuPobierz6783 razy
84Wyznaczanie długości fali świetlnej za pomocą siatki dyfrakcyjnejkilkuPobierz6614 razy
88 Pomiar naturalnej aktywności optycznejkilkuPobierz1592 razy
89 Pomiar wymuszonej aktywności optycznejkilkuPobierz1500 razy
91 Badanie zewnętrznego zjawiska fotoelektrycznegokilkuPobierz3181 razy
100Wyznaczanie gęstości i podstawowe pomiary elektrycznepolwroPobierz10014 razy
100Wyznaczanie gęstości i podstawowe pomiary elektrycznemistermanPobierz7178 razy
100A - wyznaczanie gęstości ciał stałychFurmanPobierz9956 razy
100Wyznaczanie gęstości i podstawowe pomiary elektrycznekubasPobierz10838 razy
Suma214338 razy