freakone | sprawozdania PWr

freakone.pl

Sprawozdania z labolatorium podstaw fizyki (FZP002074L)

Numer Temat Autor Link Pobrania
1 Wyznaczenie momentu bezwładności ciał metodą wahadła fizycznego i sprawdzenie twierdzenia SteineraklikuPobierz10768 razy
8 Wyznaczanie współczynnika lepkości cieczy na podstawie prawa StokesakilkuPobierz7227 razy
8Wyznaczanie współczynnika lepkości cieczy na podstawie prawa StokesamiszlenPobierz4340 razy
10 Sprawdzanie prawa Hooke`a; wyznaczanie modułu YoungakilkuPobierz3999 razy
10Sprawdzanie prawa Hooke`a; wyznaczanie modułu YoungakubasPobierz2426 razy
10Sprawdzanie prawa Hooke`a; wyznaczanie modułu YoungamiszlenPobierz2166 razy
12Wyznaczanie modułu sztywności metodą dynamicznąkilkuPobierz2791 razy
20 Skalowanie termopary i wyznaczanie temperatury krzepnięcia stopukilkuPobierz7695 razy
20Skalowanie termopary i wyznaczanie temperatury krzepnięcia stopumiszlenPobierz4914 razy
27Pomiar przewodności cieplnej i elektrycznej metalipolwroPobierz1549 razy
28Pomiar przewodności cieplnej izolatorówpolwroPobierz2480 razy
28 Pomiar przewodności cieplnej izolatorówkilkuPobierz2401 razy
29Wyznaczanie współczynnika rozszerzalności cieplnej metodą elektrycznąkilkuPobierz9473 razy
29Wyznaczanie współczynnika rozszerzalności cieplnej metodą elektrycznąmiszlenPobierz6109 razy
30Pomiar temperatury pirometremkilkuPobierz2762 razy
30Pomiar temperatury pirometremmiszlenPobierz1733 razy
31Sprawdzanie prawa Stefana - BoltzmannakilkuPobierz1746 razy
32Wyznaczanie stałej Stefana - BoltzmannakilkuPobierz1628 razy
32Wyznaczanie stałej Stefana - BoltzmannamiszlenPobierz1392 razy
33Pomiar napięcia powierzchniowegopolwroPobierz2055 razy
33Pomiar napięcia powierzchniowegokilkuPobierz1565 razy
33Pomiar napięcia powierzchniowegomiszlenPobierz1532 razy
36Badanie wahadła fizycznegokilkuPobierz1604 razy
43Pomiar rezystancjikilkuPobierz3244 razy
44Pomiar zależności oporności metali i półprzewodników od temperaturykilkuPobierz6192 razy
44Pomiar zależności oporności metali i półprzewodników od temperaturymiszlenPobierz3856 razy
47 Zależność przewodnictwa elektrycznego elektrolitów od temperatury; sprawdzenie reguły WaldenakilkuPobierz1091 razy
47Zależność przewodnictwa elektrycznego elektrolitów od temperatury; sprawdzenie reguły WaldenaFurmanPobierz1078 razy
48Wyznaczanie stałej Plancka na podstawie charakterystyki diod elektroluminescencyjnychpolwroPobierz7654 razy
51Pomiary oscyloskopowekilkuPobierz2466 razy
52Wyznaczanie ładunku właściwego elektronukilkuPobierz2000 razy
53Prawo Ohma dla prądu przemiennegokilkuPobierz5392 razy
54Badanie zjawiska rezonansu elektromagnetycznegopolwroPobierz4084 razy
54Badanie zjawiska rezonansu elektromagnetycznegomiszlenPobierz2920 razy
56Pomiar indukcji magnetycznej za pomocą fluksometrukilkuPobierz1215 razy
57Badanie efektu HallakilkuPobierz9469 razy
58Wyznaczanie podstawowych parametrów ferromagnetykówkilkuPobierz1271 razy
64Wyznaczanie składowej poziomej natężenia ziemskiego pola magnetycznegoSurrienPobierz1851 razy
64Wyznaczanie składowej poziomej natężenia ziemskiego pola magnetycznegomiszlenPobierz1681 razy
67Sprawdzenie prawa FaradayaManthei Pobierz1300 razy
70Pomiary fotometrycznekilkuPobierz2185 razy
70B - Pomiary fotometryczne – fotometr Lummera-BrodhunakubasPobierz1244 razy
72 Analiza spektralna i pomiary spektrofotometryczne, Wyznaczanie stałej Rydberga i masy zredukowanej elektronu za pomocą spektroskopukilkuPobierz1911 razy
75Wyznaczanie współczynnika załamania za pomocą refraktometrukilkuPobierz2015 razy
76 Wyznaczanie współczynnika załamania szkła za pomocą spektrometrukilkuPobierz1927 razy
77Pomiar odległości ogniskowych soczewek cienkichkilkuPobierz4306 razy
77Pomiar odległości ogniskowych soczewek cienkichFurmanPobierz2846 razy
77Pomiar odległości ogniskowych soczewek cienkichmiszlenPobierz2525 razy
81Wyznaczanie promienia krzywizny soczewki i długości fali świetlnej za pomocą pierścieni NewtonakilkuPobierz6846 razy
84Wyznaczanie długości fali świetlnej za pomocą siatki dyfrakcyjnejkilkuPobierz6681 razy
88 Pomiar naturalnej aktywności optycznejkilkuPobierz1642 razy
89 Pomiar wymuszonej aktywności optycznejkilkuPobierz1556 razy
91 Badanie zewnętrznego zjawiska fotoelektrycznegokilkuPobierz3242 razy
100Wyznaczanie gęstości i podstawowe pomiary elektrycznepolwroPobierz10088 razy
100Wyznaczanie gęstości i podstawowe pomiary elektrycznemistermanPobierz7235 razy
100A - wyznaczanie gęstości ciał stałychFurmanPobierz10010 razy
100Wyznaczanie gęstości i podstawowe pomiary elektrycznekubasPobierz10909 razy
Suma218287 razy