freakone | sprawozdania PWr

freakone.pl

Sprawozdania z labolatorium podstaw fizyki (FZP002074L)

Numer Temat Autor Link Pobrania
1 Wyznaczenie momentu bezwładności ciał metodą wahadła fizycznego i sprawdzenie twierdzenia SteineraklikuPobierz10101 razy
8 Wyznaczanie współczynnika lepkości cieczy na podstawie prawa StokesakilkuPobierz6792 razy
8Wyznaczanie współczynnika lepkości cieczy na podstawie prawa StokesamiszlenPobierz3980 razy
10 Sprawdzanie prawa Hooke`a; wyznaczanie modułu YoungakilkuPobierz3653 razy
10Sprawdzanie prawa Hooke`a; wyznaczanie modułu YoungakubasPobierz2164 razy
10Sprawdzanie prawa Hooke`a; wyznaczanie modułu YoungamiszlenPobierz1970 razy
12Wyznaczanie modułu sztywności metodą dynamicznąkilkuPobierz2493 razy
20 Skalowanie termopary i wyznaczanie temperatury krzepnięcia stopukilkuPobierz7092 razy
20Skalowanie termopary i wyznaczanie temperatury krzepnięcia stopumiszlenPobierz4570 razy
27Pomiar przewodności cieplnej i elektrycznej metalipolwroPobierz1399 razy
28Pomiar przewodności cieplnej izolatorówpolwroPobierz2280 razy
28 Pomiar przewodności cieplnej izolatorówkilkuPobierz2149 razy
29Wyznaczanie współczynnika rozszerzalności cieplnej metodą elektrycznąkilkuPobierz8706 razy
29Wyznaczanie współczynnika rozszerzalności cieplnej metodą elektrycznąmiszlenPobierz5606 razy
30Pomiar temperatury pirometremkilkuPobierz2505 razy
30Pomiar temperatury pirometremmiszlenPobierz1590 razy
31Sprawdzanie prawa Stefana - BoltzmannakilkuPobierz1569 razy
32Wyznaczanie stałej Stefana - BoltzmannakilkuPobierz1446 razy
32Wyznaczanie stałej Stefana - BoltzmannamiszlenPobierz1232 razy
33Pomiar napięcia powierzchniowegopolwroPobierz1838 razy
33Pomiar napięcia powierzchniowegokilkuPobierz1394 razy
33Pomiar napięcia powierzchniowegomiszlenPobierz1375 razy
36Badanie wahadła fizycznegokilkuPobierz1340 razy
43Pomiar rezystancjikilkuPobierz2894 razy
44Pomiar zależności oporności metali i półprzewodników od temperaturykilkuPobierz5684 razy
44Pomiar zależności oporności metali i półprzewodników od temperaturymiszlenPobierz3502 razy
47 Zależność przewodnictwa elektrycznego elektrolitów od temperatury; sprawdzenie reguły WaldenakilkuPobierz947 razy
47Zależność przewodnictwa elektrycznego elektrolitów od temperatury; sprawdzenie reguły WaldenaFurmanPobierz940 razy
48Wyznaczanie stałej Plancka na podstawie charakterystyki diod elektroluminescencyjnychpolwroPobierz7157 razy
51Pomiary oscyloskopowekilkuPobierz2199 razy
52Wyznaczanie ładunku właściwego elektronukilkuPobierz1760 razy
53Prawo Ohma dla prądu przemiennegokilkuPobierz5072 razy
54Badanie zjawiska rezonansu elektromagnetycznegopolwroPobierz3879 razy
54Badanie zjawiska rezonansu elektromagnetycznegomiszlenPobierz2699 razy
56Pomiar indukcji magnetycznej za pomocą fluksometrukilkuPobierz981 razy
57Badanie efektu HallakilkuPobierz8972 razy
58Wyznaczanie podstawowych parametrów ferromagnetykówkilkuPobierz1038 razy
64Wyznaczanie składowej poziomej natężenia ziemskiego pola magnetycznegoSurrienPobierz1681 razy
64Wyznaczanie składowej poziomej natężenia ziemskiego pola magnetycznegomiszlenPobierz1568 razy
67Sprawdzenie prawa FaradayaManthei Pobierz1112 razy
70Pomiary fotometrycznekilkuPobierz2037 razy
70B - Pomiary fotometryczne – fotometr Lummera-BrodhunakubasPobierz1110 razy
72 Analiza spektralna i pomiary spektrofotometryczne, Wyznaczanie stałej Rydberga i masy zredukowanej elektronu za pomocą spektroskopukilkuPobierz1669 razy
75Wyznaczanie współczynnika załamania za pomocą refraktometrukilkuPobierz1741 razy
76 Wyznaczanie współczynnika załamania szkła za pomocą spektrometrukilkuPobierz1786 razy
77Pomiar odległości ogniskowych soczewek cienkichkilkuPobierz4053 razy
77Pomiar odległości ogniskowych soczewek cienkichFurmanPobierz2691 razy
77Pomiar odległości ogniskowych soczewek cienkichmiszlenPobierz2390 razy
81Wyznaczanie promienia krzywizny soczewki i długości fali świetlnej za pomocą pierścieni NewtonakilkuPobierz6546 razy
84Wyznaczanie długości fali świetlnej za pomocą siatki dyfrakcyjnejkilkuPobierz6059 razy
88 Pomiar naturalnej aktywności optycznejkilkuPobierz1422 razy
89 Pomiar wymuszonej aktywności optycznejkilkuPobierz1356 razy
91 Badanie zewnętrznego zjawiska fotoelektrycznegokilkuPobierz2953 razy
100Wyznaczanie gęstości i podstawowe pomiary elektrycznepolwroPobierz9568 razy
100Wyznaczanie gęstości i podstawowe pomiary elektrycznemistermanPobierz6770 razy
100A - wyznaczanie gęstości ciał stałychFurmanPobierz9405 razy
100Wyznaczanie gęstości i podstawowe pomiary elektrycznekubasPobierz10271 razy
Suma201156 razy