freakone | sprawozdania PWr

freakone.pl

Sprawozdania z labolatorium podstaw fizyki (FZP002074L)

Numer Temat Autor Link Pobrania
1 Wyznaczenie momentu bezwładności ciał metodą wahadła fizycznego i sprawdzenie twierdzenia SteineraklikuPobierz8267 razy
8 Wyznaczanie współczynnika lepkości cieczy na podstawie prawa StokesakilkuPobierz5204 razy
8Wyznaczanie współczynnika lepkości cieczy na podstawie prawa StokesamiszlenPobierz2964 razy
10 Sprawdzanie prawa Hooke`a; wyznaczanie modułu YoungakilkuPobierz2918 razy
10Sprawdzanie prawa Hooke`a; wyznaczanie modułu YoungakubasPobierz1667 razy
10Sprawdzanie prawa Hooke`a; wyznaczanie modułu YoungamiszlenPobierz1662 razy
12Wyznaczanie modułu sztywności metodą dynamicznąkilkuPobierz1980 razy
20 Skalowanie termopary i wyznaczanie temperatury krzepnięcia stopukilkuPobierz5155 razy
20Skalowanie termopary i wyznaczanie temperatury krzepnięcia stopumiszlenPobierz3382 razy
27Pomiar przewodności cieplnej i elektrycznej metalipolwroPobierz1182 razy
28Pomiar przewodności cieplnej izolatorówpolwroPobierz1987 razy
28 Pomiar przewodności cieplnej izolatorówkilkuPobierz1674 razy
29Wyznaczanie współczynnika rozszerzalności cieplnej metodą elektrycznąkilkuPobierz6790 razy
29Wyznaczanie współczynnika rozszerzalności cieplnej metodą elektrycznąmiszlenPobierz4416 razy
30Pomiar temperatury pirometremkilkuPobierz2132 razy
30Pomiar temperatury pirometremmiszlenPobierz1400 razy
31Sprawdzanie prawa Stefana - BoltzmannakilkuPobierz1371 razy
32Wyznaczanie stałej Stefana - BoltzmannakilkuPobierz1260 razy
32Wyznaczanie stałej Stefana - BoltzmannamiszlenPobierz1076 razy
33Pomiar napięcia powierzchniowegopolwroPobierz1451 razy
33Pomiar napięcia powierzchniowegokilkuPobierz1100 razy
33Pomiar napięcia powierzchniowegomiszlenPobierz1111 razy
36Badanie wahadła fizycznegokilkuPobierz1057 razy
43Pomiar rezystancjikilkuPobierz2279 razy
44Pomiar zależności oporności metali i półprzewodników od temperaturykilkuPobierz4292 razy
44Pomiar zależności oporności metali i półprzewodników od temperaturymiszlenPobierz2897 razy
47 Zależność przewodnictwa elektrycznego elektrolitów od temperatury; sprawdzenie reguły WaldenakilkuPobierz776 razy
47Zależność przewodnictwa elektrycznego elektrolitów od temperatury; sprawdzenie reguły WaldenaFurmanPobierz772 razy
48Wyznaczanie stałej Plancka na podstawie charakterystyki diod elektroluminescencyjnychpolwroPobierz4911 razy
51Pomiary oscyloskopowekilkuPobierz1708 razy
52Wyznaczanie ładunku właściwego elektronukilkuPobierz1369 razy
53Prawo Ohma dla prądu przemiennegokilkuPobierz3981 razy
54Badanie zjawiska rezonansu elektromagnetycznegopolwroPobierz3388 razy
54Badanie zjawiska rezonansu elektromagnetycznegomiszlenPobierz2341 razy
56Pomiar indukcji magnetycznej za pomocą fluksometrukilkuPobierz610 razy
57Badanie efektu HallakilkuPobierz6868 razy
58Wyznaczanie podstawowych parametrów ferromagnetykówkilkuPobierz713 razy
64Wyznaczanie składowej poziomej natężenia ziemskiego pola magnetycznegoSurrienPobierz1531 razy
64Wyznaczanie składowej poziomej natężenia ziemskiego pola magnetycznegomiszlenPobierz1416 razy
67Sprawdzenie prawa FaradayaManthei Pobierz938 razy
70Pomiary fotometrycznekilkuPobierz1829 razy
70B - Pomiary fotometryczne – fotometr Lummera-BrodhunakubasPobierz955 razy
72 Analiza spektralna i pomiary spektrofotometryczne, Wyznaczanie stałej Rydberga i masy zredukowanej elektronu za pomocą spektroskopukilkuPobierz1265 razy
75Wyznaczanie współczynnika załamania za pomocą refraktometrukilkuPobierz1302 razy
76 Wyznaczanie współczynnika załamania szkła za pomocą spektrometrukilkuPobierz1600 razy
77Pomiar odległości ogniskowych soczewek cienkichkilkuPobierz3517 razy
77Pomiar odległości ogniskowych soczewek cienkichFurmanPobierz2438 razy
77Pomiar odległości ogniskowych soczewek cienkichmiszlenPobierz2168 razy
81Wyznaczanie promienia krzywizny soczewki i długości fali świetlnej za pomocą pierścieni NewtonakilkuPobierz5587 razy
84Wyznaczanie długości fali świetlnej za pomocą siatki dyfrakcyjnejkilkuPobierz4454 razy
88 Pomiar naturalnej aktywności optycznejkilkuPobierz1025 razy
89 Pomiar wymuszonej aktywności optycznejkilkuPobierz984 razy
91 Badanie zewnętrznego zjawiska fotoelektrycznegokilkuPobierz1537 razy
100Wyznaczanie gęstości i podstawowe pomiary elektrycznepolwroPobierz7880 razy
100Wyznaczanie gęstości i podstawowe pomiary elektrycznemistermanPobierz5447 razy
100A - wyznaczanie gęstości ciał stałychFurmanPobierz7432 razy
100Wyznaczanie gęstości i podstawowe pomiary elektrycznekubasPobierz8387 razy
Suma159803 razy