freakone | sprawozdania PWr

freakone.pl

Sprawozdania z labolatorium podstaw fizyki (FZP002074L)

Numer Temat Autor Link Pobrania
1 Wyznaczenie momentu bezwładności ciał metodą wahadła fizycznego i sprawdzenie twierdzenia SteineraklikuPobierz10153 razy
8 Wyznaczanie współczynnika lepkości cieczy na podstawie prawa StokesakilkuPobierz6837 razy
8Wyznaczanie współczynnika lepkości cieczy na podstawie prawa StokesamiszlenPobierz4023 razy
10 Sprawdzanie prawa Hooke`a; wyznaczanie modułu YoungakilkuPobierz3699 razy
10Sprawdzanie prawa Hooke`a; wyznaczanie modułu YoungakubasPobierz2210 razy
10Sprawdzanie prawa Hooke`a; wyznaczanie modułu YoungamiszlenPobierz1991 razy
12Wyznaczanie modułu sztywności metodą dynamicznąkilkuPobierz2538 razy
20 Skalowanie termopary i wyznaczanie temperatury krzepnięcia stopukilkuPobierz7133 razy
20Skalowanie termopary i wyznaczanie temperatury krzepnięcia stopumiszlenPobierz4590 razy
27Pomiar przewodności cieplnej i elektrycznej metalipolwroPobierz1413 razy
28Pomiar przewodności cieplnej izolatorówpolwroPobierz2299 razy
28 Pomiar przewodności cieplnej izolatorówkilkuPobierz2190 razy
29Wyznaczanie współczynnika rozszerzalności cieplnej metodą elektrycznąkilkuPobierz8755 razy
29Wyznaczanie współczynnika rozszerzalności cieplnej metodą elektrycznąmiszlenPobierz5627 razy
30Pomiar temperatury pirometremkilkuPobierz2542 razy
30Pomiar temperatury pirometremmiszlenPobierz1603 razy
31Sprawdzanie prawa Stefana - BoltzmannakilkuPobierz1589 razy
32Wyznaczanie stałej Stefana - BoltzmannakilkuPobierz1467 razy
32Wyznaczanie stałej Stefana - BoltzmannamiszlenPobierz1246 razy
33Pomiar napięcia powierzchniowegopolwroPobierz1857 razy
33Pomiar napięcia powierzchniowegokilkuPobierz1414 razy
33Pomiar napięcia powierzchniowegomiszlenPobierz1394 razy
36Badanie wahadła fizycznegokilkuPobierz1360 razy
43Pomiar rezystancjikilkuPobierz2938 razy
44Pomiar zależności oporności metali i półprzewodników od temperaturykilkuPobierz5716 razy
44Pomiar zależności oporności metali i półprzewodników od temperaturymiszlenPobierz3519 razy
47 Zależność przewodnictwa elektrycznego elektrolitów od temperatury; sprawdzenie reguły WaldenakilkuPobierz965 razy
47Zależność przewodnictwa elektrycznego elektrolitów od temperatury; sprawdzenie reguły WaldenaFurmanPobierz956 razy
48Wyznaczanie stałej Plancka na podstawie charakterystyki diod elektroluminescencyjnychpolwroPobierz7194 razy
51Pomiary oscyloskopowekilkuPobierz2244 razy
52Wyznaczanie ładunku właściwego elektronukilkuPobierz1799 razy
53Prawo Ohma dla prądu przemiennegokilkuPobierz5119 razy
54Badanie zjawiska rezonansu elektromagnetycznegopolwroPobierz3898 razy
54Badanie zjawiska rezonansu elektromagnetycznegomiszlenPobierz2722 razy
56Pomiar indukcji magnetycznej za pomocą fluksometrukilkuPobierz1024 razy
57Badanie efektu HallakilkuPobierz9020 razy
58Wyznaczanie podstawowych parametrów ferromagnetykówkilkuPobierz1083 razy
64Wyznaczanie składowej poziomej natężenia ziemskiego pola magnetycznegoSurrienPobierz1698 razy
64Wyznaczanie składowej poziomej natężenia ziemskiego pola magnetycznegomiszlenPobierz1584 razy
67Sprawdzenie prawa FaradayaManthei Pobierz1131 razy
70Pomiary fotometrycznekilkuPobierz2055 razy
70B - Pomiary fotometryczne – fotometr Lummera-BrodhunakubasPobierz1123 razy
72 Analiza spektralna i pomiary spektrofotometryczne, Wyznaczanie stałej Rydberga i masy zredukowanej elektronu za pomocą spektroskopukilkuPobierz1709 razy
75Wyznaczanie współczynnika załamania za pomocą refraktometrukilkuPobierz1784 razy
76 Wyznaczanie współczynnika załamania szkła za pomocą spektrometrukilkuPobierz1800 razy
77Pomiar odległości ogniskowych soczewek cienkichkilkuPobierz4098 razy
77Pomiar odległości ogniskowych soczewek cienkichFurmanPobierz2712 razy
77Pomiar odległości ogniskowych soczewek cienkichmiszlenPobierz2405 razy
81Wyznaczanie promienia krzywizny soczewki i długości fali świetlnej za pomocą pierścieni NewtonakilkuPobierz6590 razy
84Wyznaczanie długości fali świetlnej za pomocą siatki dyfrakcyjnejkilkuPobierz6095 razy
88 Pomiar naturalnej aktywności optycznejkilkuPobierz1461 razy
89 Pomiar wymuszonej aktywności optycznejkilkuPobierz1394 razy
91 Badanie zewnętrznego zjawiska fotoelektrycznegokilkuPobierz2996 razy
100Wyznaczanie gęstości i podstawowe pomiary elektrycznepolwroPobierz9583 razy
100Wyznaczanie gęstości i podstawowe pomiary elektrycznemistermanPobierz6811 razy
100A - wyznaczanie gęstości ciał stałychFurmanPobierz9450 razy
100Wyznaczanie gęstości i podstawowe pomiary elektrycznekubasPobierz10313 razy
Suma202919 razy