freakone | sprawozdania PWr

freakone.pl

Sprawozdania z labolatorium podstaw fizyki (FZP002074L)

Numer Temat Autor Link Pobrania
1 Wyznaczenie momentu bezwładności ciał metodą wahadła fizycznego i sprawdzenie twierdzenia SteineraklikuPobierz10687 razy
8 Wyznaczanie współczynnika lepkości cieczy na podstawie prawa StokesakilkuPobierz7173 razy
8Wyznaczanie współczynnika lepkości cieczy na podstawie prawa StokesamiszlenPobierz4288 razy
10 Sprawdzanie prawa Hooke`a; wyznaczanie modułu YoungakilkuPobierz3926 razy
10Sprawdzanie prawa Hooke`a; wyznaczanie modułu YoungakubasPobierz2368 razy
10Sprawdzanie prawa Hooke`a; wyznaczanie modułu YoungamiszlenPobierz2114 razy
12Wyznaczanie modułu sztywności metodą dynamicznąkilkuPobierz2711 razy
20 Skalowanie termopary i wyznaczanie temperatury krzepnięcia stopukilkuPobierz7616 razy
20Skalowanie termopary i wyznaczanie temperatury krzepnięcia stopumiszlenPobierz4881 razy
27Pomiar przewodności cieplnej i elektrycznej metalipolwroPobierz1497 razy
28Pomiar przewodności cieplnej izolatorówpolwroPobierz2419 razy
28 Pomiar przewodności cieplnej izolatorówkilkuPobierz2345 razy
29Wyznaczanie współczynnika rozszerzalności cieplnej metodą elektrycznąkilkuPobierz9408 razy
29Wyznaczanie współczynnika rozszerzalności cieplnej metodą elektrycznąmiszlenPobierz6083 razy
30Pomiar temperatury pirometremkilkuPobierz2686 razy
30Pomiar temperatury pirometremmiszlenPobierz1682 razy
31Sprawdzanie prawa Stefana - BoltzmannakilkuPobierz1686 razy
32Wyznaczanie stałej Stefana - BoltzmannakilkuPobierz1568 razy
32Wyznaczanie stałej Stefana - BoltzmannamiszlenPobierz1334 razy
33Pomiar napięcia powierzchniowegopolwroPobierz1995 razy
33Pomiar napięcia powierzchniowegokilkuPobierz1505 razy
33Pomiar napięcia powierzchniowegomiszlenPobierz1487 razy
36Badanie wahadła fizycznegokilkuPobierz1548 razy
43Pomiar rezystancjikilkuPobierz3181 razy
44Pomiar zależności oporności metali i półprzewodników od temperaturykilkuPobierz6137 razy
44Pomiar zależności oporności metali i półprzewodników od temperaturymiszlenPobierz3803 razy
47 Zależność przewodnictwa elektrycznego elektrolitów od temperatury; sprawdzenie reguły WaldenakilkuPobierz1041 razy
47Zależność przewodnictwa elektrycznego elektrolitów od temperatury; sprawdzenie reguły WaldenaFurmanPobierz1028 razy
48Wyznaczanie stałej Plancka na podstawie charakterystyki diod elektroluminescencyjnychpolwroPobierz7598 razy
51Pomiary oscyloskopowekilkuPobierz2403 razy
52Wyznaczanie ładunku właściwego elektronukilkuPobierz1940 razy
53Prawo Ohma dla prądu przemiennegokilkuPobierz5325 razy
54Badanie zjawiska rezonansu elektromagnetycznegopolwroPobierz4029 razy
54Badanie zjawiska rezonansu elektromagnetycznegomiszlenPobierz2860 razy
56Pomiar indukcji magnetycznej za pomocą fluksometrukilkuPobierz1153 razy
57Badanie efektu HallakilkuPobierz9403 razy
58Wyznaczanie podstawowych parametrów ferromagnetykówkilkuPobierz1211 razy
64Wyznaczanie składowej poziomej natężenia ziemskiego pola magnetycznegoSurrienPobierz1791 razy
64Wyznaczanie składowej poziomej natężenia ziemskiego pola magnetycznegomiszlenPobierz1649 razy
67Sprawdzenie prawa FaradayaManthei Pobierz1241 razy
70Pomiary fotometrycznekilkuPobierz2134 razy
70B - Pomiary fotometryczne – fotometr Lummera-BrodhunakubasPobierz1189 razy
72 Analiza spektralna i pomiary spektrofotometryczne, Wyznaczanie stałej Rydberga i masy zredukowanej elektronu za pomocą spektroskopukilkuPobierz1850 razy
75Wyznaczanie współczynnika załamania za pomocą refraktometrukilkuPobierz1939 razy
76 Wyznaczanie współczynnika załamania szkła za pomocą spektrometrukilkuPobierz1873 razy
77Pomiar odległości ogniskowych soczewek cienkichkilkuPobierz4249 razy
77Pomiar odległości ogniskowych soczewek cienkichFurmanPobierz2807 razy
77Pomiar odległości ogniskowych soczewek cienkichmiszlenPobierz2478 razy
81Wyznaczanie promienia krzywizny soczewki i długości fali świetlnej za pomocą pierścieni NewtonakilkuPobierz6798 razy
84Wyznaczanie długości fali świetlnej za pomocą siatki dyfrakcyjnejkilkuPobierz6630 razy
88 Pomiar naturalnej aktywności optycznejkilkuPobierz1599 razy
89 Pomiar wymuszonej aktywności optycznejkilkuPobierz1512 razy
91 Badanie zewnętrznego zjawiska fotoelektrycznegokilkuPobierz3195 razy
100Wyznaczanie gęstości i podstawowe pomiary elektrycznepolwroPobierz10024 razy
100Wyznaczanie gęstości i podstawowe pomiary elektrycznemistermanPobierz7187 razy
100A - wyznaczanie gęstości ciał stałychFurmanPobierz9965 razy
100Wyznaczanie gęstości i podstawowe pomiary elektrycznekubasPobierz10856 razy
Suma215085 razy