freakone | sprawozdania PWr

freakone.pl

Sprawozdania z labolatorium podstaw fizyki (FZP002074L)

Numer Temat Autor Link Pobrania
1 Wyznaczenie momentu bezwładności ciał metodą wahadła fizycznego i sprawdzenie twierdzenia SteineraklikuPobierz9217 razy
8 Wyznaczanie współczynnika lepkości cieczy na podstawie prawa StokesakilkuPobierz6004 razy
8Wyznaczanie współczynnika lepkości cieczy na podstawie prawa StokesamiszlenPobierz3476 razy
10 Sprawdzanie prawa Hooke`a; wyznaczanie modułu YoungakilkuPobierz3250 razy
10Sprawdzanie prawa Hooke`a; wyznaczanie modułu YoungakubasPobierz1896 razy
10Sprawdzanie prawa Hooke`a; wyznaczanie modułu YoungamiszlenPobierz1802 razy
12Wyznaczanie modułu sztywności metodą dynamicznąkilkuPobierz2224 razy
20 Skalowanie termopary i wyznaczanie temperatury krzepnięcia stopukilkuPobierz6181 razy
20Skalowanie termopary i wyznaczanie temperatury krzepnięcia stopumiszlenPobierz4020 razy
27Pomiar przewodności cieplnej i elektrycznej metalipolwroPobierz1272 razy
28Pomiar przewodności cieplnej izolatorówpolwroPobierz2130 razy
28 Pomiar przewodności cieplnej izolatorówkilkuPobierz1860 razy
29Wyznaczanie współczynnika rozszerzalności cieplnej metodą elektrycznąkilkuPobierz7759 razy
29Wyznaczanie współczynnika rozszerzalności cieplnej metodą elektrycznąmiszlenPobierz5033 razy
30Pomiar temperatury pirometremkilkuPobierz2284 razy
30Pomiar temperatury pirometremmiszlenPobierz1491 razy
31Sprawdzanie prawa Stefana - BoltzmannakilkuPobierz1455 razy
32Wyznaczanie stałej Stefana - BoltzmannakilkuPobierz1330 razy
32Wyznaczanie stałej Stefana - BoltzmannamiszlenPobierz1140 razy
33Pomiar napięcia powierzchniowegopolwroPobierz1607 razy
33Pomiar napięcia powierzchniowegokilkuPobierz1223 razy
33Pomiar napięcia powierzchniowegomiszlenPobierz1215 razy
36Badanie wahadła fizycznegokilkuPobierz1190 razy
43Pomiar rezystancjikilkuPobierz2532 razy
44Pomiar zależności oporności metali i półprzewodników od temperaturykilkuPobierz4638 razy
44Pomiar zależności oporności metali i półprzewodników od temperaturymiszlenPobierz3085 razy
47 Zależność przewodnictwa elektrycznego elektrolitów od temperatury; sprawdzenie reguły WaldenakilkuPobierz846 razy
47Zależność przewodnictwa elektrycznego elektrolitów od temperatury; sprawdzenie reguły WaldenaFurmanPobierz848 razy
48Wyznaczanie stałej Plancka na podstawie charakterystyki diod elektroluminescencyjnychpolwroPobierz6026 razy
51Pomiary oscyloskopowekilkuPobierz1908 razy
52Wyznaczanie ładunku właściwego elektronukilkuPobierz1549 razy
53Prawo Ohma dla prądu przemiennegokilkuPobierz4560 razy
54Badanie zjawiska rezonansu elektromagnetycznegopolwroPobierz3622 razy
54Badanie zjawiska rezonansu elektromagnetycznegomiszlenPobierz2497 razy
56Pomiar indukcji magnetycznej za pomocą fluksometrukilkuPobierz760 razy
57Badanie efektu HallakilkuPobierz7867 razy
58Wyznaczanie podstawowych parametrów ferromagnetykówkilkuPobierz836 razy
64Wyznaczanie składowej poziomej natężenia ziemskiego pola magnetycznegoSurrienPobierz1594 razy
64Wyznaczanie składowej poziomej natężenia ziemskiego pola magnetycznegomiszlenPobierz1485 razy
67Sprawdzenie prawa FaradayaManthei Pobierz998 razy
70Pomiary fotometrycznekilkuPobierz1910 razy
70B - Pomiary fotometryczne – fotometr Lummera-BrodhunakubasPobierz1020 razy
72 Analiza spektralna i pomiary spektrofotometryczne, Wyznaczanie stałej Rydberga i masy zredukowanej elektronu za pomocą spektroskopukilkuPobierz1446 razy
75Wyznaczanie współczynnika załamania za pomocą refraktometrukilkuPobierz1495 razy
76 Wyznaczanie współczynnika załamania szkła za pomocą spektrometrukilkuPobierz1676 razy
77Pomiar odległości ogniskowych soczewek cienkichkilkuPobierz3777 razy
77Pomiar odległości ogniskowych soczewek cienkichFurmanPobierz2555 razy
77Pomiar odległości ogniskowych soczewek cienkichmiszlenPobierz2280 razy
81Wyznaczanie promienia krzywizny soczewki i długości fali świetlnej za pomocą pierścieni NewtonakilkuPobierz5961 razy
84Wyznaczanie długości fali świetlnej za pomocą siatki dyfrakcyjnejkilkuPobierz5174 razy
88 Pomiar naturalnej aktywności optycznejkilkuPobierz1178 razy
89 Pomiar wymuszonej aktywności optycznejkilkuPobierz1134 razy
91 Badanie zewnętrznego zjawiska fotoelektrycznegokilkuPobierz2191 razy
100Wyznaczanie gęstości i podstawowe pomiary elektrycznepolwroPobierz8699 razy
100Wyznaczanie gęstości i podstawowe pomiary elektrycznemistermanPobierz6049 razy
100A - wyznaczanie gęstości ciał stałychFurmanPobierz8460 razy
100Wyznaczanie gęstości i podstawowe pomiary elektrycznekubasPobierz9323 razy
Suma179038 razy