freakone | sprawozdania PWr

freakone.pl

Sprawozdania z labolatorium podstaw fizyki (FZP002074L)

Numer Temat Autor Link Pobrania
1 Wyznaczenie momentu bezwładności ciał metodą wahadła fizycznego i sprawdzenie twierdzenia SteineraklikuPobierz10216 razy
8 Wyznaczanie współczynnika lepkości cieczy na podstawie prawa StokesakilkuPobierz6866 razy
8Wyznaczanie współczynnika lepkości cieczy na podstawie prawa StokesamiszlenPobierz4057 razy
10 Sprawdzanie prawa Hooke`a; wyznaczanie modułu YoungakilkuPobierz3736 razy
10Sprawdzanie prawa Hooke`a; wyznaczanie modułu YoungakubasPobierz2239 razy
10Sprawdzanie prawa Hooke`a; wyznaczanie modułu YoungamiszlenPobierz1999 razy
12Wyznaczanie modułu sztywności metodą dynamicznąkilkuPobierz2578 razy
20 Skalowanie termopary i wyznaczanie temperatury krzepnięcia stopukilkuPobierz7179 razy
20Skalowanie termopary i wyznaczanie temperatury krzepnięcia stopumiszlenPobierz4607 razy
27Pomiar przewodności cieplnej i elektrycznej metalipolwroPobierz1420 razy
28Pomiar przewodności cieplnej izolatorówpolwroPobierz2308 razy
28 Pomiar przewodności cieplnej izolatorówkilkuPobierz2218 razy
29Wyznaczanie współczynnika rozszerzalności cieplnej metodą elektrycznąkilkuPobierz8781 razy
29Wyznaczanie współczynnika rozszerzalności cieplnej metodą elektrycznąmiszlenPobierz5639 razy
30Pomiar temperatury pirometremkilkuPobierz2573 razy
30Pomiar temperatury pirometremmiszlenPobierz1611 razy
31Sprawdzanie prawa Stefana - BoltzmannakilkuPobierz1599 razy
32Wyznaczanie stałej Stefana - BoltzmannakilkuPobierz1478 razy
32Wyznaczanie stałej Stefana - BoltzmannamiszlenPobierz1253 razy
33Pomiar napięcia powierzchniowegopolwroPobierz1888 razy
33Pomiar napięcia powierzchniowegokilkuPobierz1427 razy
33Pomiar napięcia powierzchniowegomiszlenPobierz1404 razy
36Badanie wahadła fizycznegokilkuPobierz1377 razy
43Pomiar rezystancjikilkuPobierz2974 razy
44Pomiar zależności oporności metali i półprzewodników od temperaturykilkuPobierz5734 razy
44Pomiar zależności oporności metali i półprzewodników od temperaturymiszlenPobierz3527 razy
47 Zależność przewodnictwa elektrycznego elektrolitów od temperatury; sprawdzenie reguły WaldenakilkuPobierz975 razy
47Zależność przewodnictwa elektrycznego elektrolitów od temperatury; sprawdzenie reguły WaldenaFurmanPobierz964 razy
48Wyznaczanie stałej Plancka na podstawie charakterystyki diod elektroluminescencyjnychpolwroPobierz7232 razy
51Pomiary oscyloskopowekilkuPobierz2277 razy
52Wyznaczanie ładunku właściwego elektronukilkuPobierz1829 razy
53Prawo Ohma dla prądu przemiennegokilkuPobierz5153 razy
54Badanie zjawiska rezonansu elektromagnetycznegopolwroPobierz3906 razy
54Badanie zjawiska rezonansu elektromagnetycznegomiszlenPobierz2740 razy
56Pomiar indukcji magnetycznej za pomocą fluksometrukilkuPobierz1054 razy
57Badanie efektu HallakilkuPobierz9056 razy
58Wyznaczanie podstawowych parametrów ferromagnetykówkilkuPobierz1114 razy
64Wyznaczanie składowej poziomej natężenia ziemskiego pola magnetycznegoSurrienPobierz1706 razy
64Wyznaczanie składowej poziomej natężenia ziemskiego pola magnetycznegomiszlenPobierz1590 razy
67Sprawdzenie prawa FaradayaManthei Pobierz1147 razy
70Pomiary fotometrycznekilkuPobierz2065 razy
70B - Pomiary fotometryczne – fotometr Lummera-BrodhunakubasPobierz1131 razy
72 Analiza spektralna i pomiary spektrofotometryczne, Wyznaczanie stałej Rydberga i masy zredukowanej elektronu za pomocą spektroskopukilkuPobierz1745 razy
75Wyznaczanie współczynnika załamania za pomocą refraktometrukilkuPobierz1815 razy
76 Wyznaczanie współczynnika załamania szkła za pomocą spektrometrukilkuPobierz1806 razy
77Pomiar odległości ogniskowych soczewek cienkichkilkuPobierz4132 razy
77Pomiar odległości ogniskowych soczewek cienkichFurmanPobierz2725 razy
77Pomiar odległości ogniskowych soczewek cienkichmiszlenPobierz2413 razy
81Wyznaczanie promienia krzywizny soczewki i długości fali świetlnej za pomocą pierścieni NewtonakilkuPobierz6618 razy
84Wyznaczanie długości fali świetlnej za pomocą siatki dyfrakcyjnejkilkuPobierz6123 razy
88 Pomiar naturalnej aktywności optycznejkilkuPobierz1498 razy
89 Pomiar wymuszonej aktywności optycznejkilkuPobierz1419 razy
91 Badanie zewnętrznego zjawiska fotoelektrycznegokilkuPobierz3029 razy
100Wyznaczanie gęstości i podstawowe pomiary elektrycznepolwroPobierz9608 razy
100Wyznaczanie gęstości i podstawowe pomiary elektrycznemistermanPobierz6845 razy
100A - wyznaczanie gęstości ciał stałychFurmanPobierz9494 razy
100Wyznaczanie gęstości i podstawowe pomiary elektrycznekubasPobierz10352 razy
Suma204249 razy