freakone | sprawozdania PWr

freakone.pl

Sprawozdania z labolatorium podstaw fizyki (FZP002074L)

Numer Temat Autor Link Pobrania
1 Wyznaczenie momentu bezwładności ciał metodą wahadła fizycznego i sprawdzenie twierdzenia SteineraklikuPobierz8647 razy
8 Wyznaczanie współczynnika lepkości cieczy na podstawie prawa StokesakilkuPobierz5538 razy
8Wyznaczanie współczynnika lepkości cieczy na podstawie prawa StokesamiszlenPobierz3164 razy
10 Sprawdzanie prawa Hooke`a; wyznaczanie modułu YoungakilkuPobierz3040 razy
10Sprawdzanie prawa Hooke`a; wyznaczanie modułu YoungakubasPobierz1765 razy
10Sprawdzanie prawa Hooke`a; wyznaczanie modułu YoungamiszlenPobierz1729 razy
12Wyznaczanie modułu sztywności metodą dynamicznąkilkuPobierz2085 razy
20 Skalowanie termopary i wyznaczanie temperatury krzepnięcia stopukilkuPobierz5571 razy
20Skalowanie termopary i wyznaczanie temperatury krzepnięcia stopumiszlenPobierz3654 razy
27Pomiar przewodności cieplnej i elektrycznej metalipolwroPobierz1217 razy
28Pomiar przewodności cieplnej izolatorówpolwroPobierz2040 razy
28 Pomiar przewodności cieplnej izolatorówkilkuPobierz1743 razy
29Wyznaczanie współczynnika rozszerzalności cieplnej metodą elektrycznąkilkuPobierz7134 razy
29Wyznaczanie współczynnika rozszerzalności cieplnej metodą elektrycznąmiszlenPobierz4622 razy
30Pomiar temperatury pirometremkilkuPobierz2187 razy
30Pomiar temperatury pirometremmiszlenPobierz1430 razy
31Sprawdzanie prawa Stefana - BoltzmannakilkuPobierz1402 razy
32Wyznaczanie stałej Stefana - BoltzmannakilkuPobierz1284 razy
32Wyznaczanie stałej Stefana - BoltzmannamiszlenPobierz1101 razy
33Pomiar napięcia powierzchniowegopolwroPobierz1518 razy
33Pomiar napięcia powierzchniowegokilkuPobierz1149 razy
33Pomiar napięcia powierzchniowegomiszlenPobierz1148 razy
36Badanie wahadła fizycznegokilkuPobierz1104 razy
43Pomiar rezystancjikilkuPobierz2353 razy
44Pomiar zależności oporności metali i półprzewodników od temperaturykilkuPobierz4382 razy
44Pomiar zależności oporności metali i półprzewodników od temperaturymiszlenPobierz2933 razy
47 Zależność przewodnictwa elektrycznego elektrolitów od temperatury; sprawdzenie reguły WaldenakilkuPobierz805 razy
47Zależność przewodnictwa elektrycznego elektrolitów od temperatury; sprawdzenie reguły WaldenaFurmanPobierz803 razy
48Wyznaczanie stałej Plancka na podstawie charakterystyki diod elektroluminescencyjnychpolwroPobierz5265 razy
51Pomiary oscyloskopowekilkuPobierz1768 razy
52Wyznaczanie ładunku właściwego elektronukilkuPobierz1442 razy
53Prawo Ohma dla prądu przemiennegokilkuPobierz4154 razy
54Badanie zjawiska rezonansu elektromagnetycznegopolwroPobierz3444 razy
54Badanie zjawiska rezonansu elektromagnetycznegomiszlenPobierz2378 razy
56Pomiar indukcji magnetycznej za pomocą fluksometrukilkuPobierz666 razy
57Badanie efektu HallakilkuPobierz7257 razy
58Wyznaczanie podstawowych parametrów ferromagnetykówkilkuPobierz747 razy
64Wyznaczanie składowej poziomej natężenia ziemskiego pola magnetycznegoSurrienPobierz1554 razy
64Wyznaczanie składowej poziomej natężenia ziemskiego pola magnetycznegomiszlenPobierz1436 razy
67Sprawdzenie prawa FaradayaManthei Pobierz960 razy
70Pomiary fotometrycznekilkuPobierz1859 razy
70B - Pomiary fotometryczne – fotometr Lummera-BrodhunakubasPobierz980 razy
72 Analiza spektralna i pomiary spektrofotometryczne, Wyznaczanie stałej Rydberga i masy zredukowanej elektronu za pomocą spektroskopukilkuPobierz1344 razy
75Wyznaczanie współczynnika załamania za pomocą refraktometrukilkuPobierz1393 razy
76 Wyznaczanie współczynnika załamania szkła za pomocą spektrometrukilkuPobierz1627 razy
77Pomiar odległości ogniskowych soczewek cienkichkilkuPobierz3629 razy
77Pomiar odległości ogniskowych soczewek cienkichFurmanPobierz2486 razy
77Pomiar odległości ogniskowych soczewek cienkichmiszlenPobierz2214 razy
81Wyznaczanie promienia krzywizny soczewki i długości fali świetlnej za pomocą pierścieni NewtonakilkuPobierz5721 razy
84Wyznaczanie długości fali świetlnej za pomocą siatki dyfrakcyjnejkilkuPobierz4698 razy
88 Pomiar naturalnej aktywności optycznejkilkuPobierz1073 razy
89 Pomiar wymuszonej aktywności optycznejkilkuPobierz1044 razy
91 Badanie zewnętrznego zjawiska fotoelektrycznegokilkuPobierz1786 razy
100Wyznaczanie gęstości i podstawowe pomiary elektrycznepolwroPobierz8192 razy
100Wyznaczanie gęstości i podstawowe pomiary elektrycznemistermanPobierz5652 razy
100A - wyznaczanie gęstości ciał stałychFurmanPobierz7918 razy
100Wyznaczanie gęstości i podstawowe pomiary elektrycznekubasPobierz8729 razy
Suma166964 razy