freakone | sprawozdania PWr

freakone.pl

Sprawozdania z labolatorium podstaw fizyki (FZP002074L)

Numer Temat Autor Link Pobrania
1 Wyznaczenie momentu bezwładności ciał metodą wahadła fizycznego i sprawdzenie twierdzenia SteineraklikuPobierz9595 razy
8 Wyznaczanie współczynnika lepkości cieczy na podstawie prawa StokesakilkuPobierz6348 razy
8Wyznaczanie współczynnika lepkości cieczy na podstawie prawa StokesamiszlenPobierz3697 razy
10 Sprawdzanie prawa Hooke`a; wyznaczanie modułu YoungakilkuPobierz3413 razy
10Sprawdzanie prawa Hooke`a; wyznaczanie modułu YoungakubasPobierz2034 razy
10Sprawdzanie prawa Hooke`a; wyznaczanie modułu YoungamiszlenPobierz1888 razy
12Wyznaczanie modułu sztywności metodą dynamicznąkilkuPobierz2367 razy
20 Skalowanie termopary i wyznaczanie temperatury krzepnięcia stopukilkuPobierz6570 razy
20Skalowanie termopary i wyznaczanie temperatury krzepnięcia stopumiszlenPobierz4243 razy
27Pomiar przewodności cieplnej i elektrycznej metalipolwroPobierz1339 razy
28Pomiar przewodności cieplnej izolatorówpolwroPobierz2196 razy
28 Pomiar przewodności cieplnej izolatorówkilkuPobierz2007 razy
29Wyznaczanie współczynnika rozszerzalności cieplnej metodą elektrycznąkilkuPobierz8103 razy
29Wyznaczanie współczynnika rozszerzalności cieplnej metodą elektrycznąmiszlenPobierz5237 razy
30Pomiar temperatury pirometremkilkuPobierz2428 razy
30Pomiar temperatury pirometremmiszlenPobierz1552 razy
31Sprawdzanie prawa Stefana - BoltzmannakilkuPobierz1531 razy
32Wyznaczanie stałej Stefana - BoltzmannakilkuPobierz1396 razy
32Wyznaczanie stałej Stefana - BoltzmannamiszlenPobierz1192 razy
33Pomiar napięcia powierzchniowegopolwroPobierz1727 razy
33Pomiar napięcia powierzchniowegokilkuPobierz1315 razy
33Pomiar napięcia powierzchniowegomiszlenPobierz1297 razy
36Badanie wahadła fizycznegokilkuPobierz1260 razy
43Pomiar rezystancjikilkuPobierz2680 razy
44Pomiar zależności oporności metali i półprzewodników od temperaturykilkuPobierz5310 razy
44Pomiar zależności oporności metali i półprzewodników od temperaturymiszlenPobierz3259 razy
47 Zależność przewodnictwa elektrycznego elektrolitów od temperatury; sprawdzenie reguły WaldenakilkuPobierz902 razy
47Zależność przewodnictwa elektrycznego elektrolitów od temperatury; sprawdzenie reguły WaldenaFurmanPobierz900 razy
48Wyznaczanie stałej Plancka na podstawie charakterystyki diod elektroluminescencyjnychpolwroPobierz6364 razy
51Pomiary oscyloskopowekilkuPobierz2047 razy
52Wyznaczanie ładunku właściwego elektronukilkuPobierz1668 razy
53Prawo Ohma dla prądu przemiennegokilkuPobierz4806 razy
54Badanie zjawiska rezonansu elektromagnetycznegopolwroPobierz3704 razy
54Badanie zjawiska rezonansu elektromagnetycznegomiszlenPobierz2572 razy
56Pomiar indukcji magnetycznej za pomocą fluksometrukilkuPobierz880 razy
57Badanie efektu HallakilkuPobierz8210 razy
58Wyznaczanie podstawowych parametrów ferromagnetykówkilkuPobierz959 razy
64Wyznaczanie składowej poziomej natężenia ziemskiego pola magnetycznegoSurrienPobierz1645 razy
64Wyznaczanie składowej poziomej natężenia ziemskiego pola magnetycznegomiszlenPobierz1534 razy
67Sprawdzenie prawa FaradayaManthei Pobierz1056 razy
70Pomiary fotometrycznekilkuPobierz1974 razy
70B - Pomiary fotometryczne – fotometr Lummera-BrodhunakubasPobierz1071 razy
72 Analiza spektralna i pomiary spektrofotometryczne, Wyznaczanie stałej Rydberga i masy zredukowanej elektronu za pomocą spektroskopukilkuPobierz1567 razy
75Wyznaczanie współczynnika załamania za pomocą refraktometrukilkuPobierz1626 razy
76 Wyznaczanie współczynnika załamania szkła za pomocą spektrometrukilkuPobierz1731 razy
77Pomiar odległości ogniskowych soczewek cienkichkilkuPobierz3933 razy
77Pomiar odległości ogniskowych soczewek cienkichFurmanPobierz2633 razy
77Pomiar odległości ogniskowych soczewek cienkichmiszlenPobierz2351 razy
81Wyznaczanie promienia krzywizny soczewki i długości fali świetlnej za pomocą pierścieni NewtonakilkuPobierz6247 razy
84Wyznaczanie długości fali świetlnej za pomocą siatki dyfrakcyjnejkilkuPobierz5472 razy
88 Pomiar naturalnej aktywności optycznejkilkuPobierz1333 razy
89 Pomiar wymuszonej aktywności optycznejkilkuPobierz1255 razy
91 Badanie zewnętrznego zjawiska fotoelektrycznegokilkuPobierz2462 razy
100Wyznaczanie gęstości i podstawowe pomiary elektrycznepolwroPobierz9033 razy
100Wyznaczanie gęstości i podstawowe pomiary elektrycznemistermanPobierz6343 razy
100A - wyznaczanie gęstości ciał stałychFurmanPobierz8876 razy
100Wyznaczanie gęstości i podstawowe pomiary elektrycznekubasPobierz9693 razy
Suma188831 razy