freakone | sprawozdania PWr

freakone.pl

Sprawozdania z labolatorium podstaw fizyki (FZP002074L)

Numer Temat Autor Link Pobrania
1 Wyznaczenie momentu bezwładności ciał metodą wahadła fizycznego i sprawdzenie twierdzenia SteineraklikuPobierz10167 razy
8 Wyznaczanie współczynnika lepkości cieczy na podstawie prawa StokesakilkuPobierz6844 razy
8Wyznaczanie współczynnika lepkości cieczy na podstawie prawa StokesamiszlenPobierz4038 razy
10 Sprawdzanie prawa Hooke`a; wyznaczanie modułu YoungakilkuPobierz3712 razy
10Sprawdzanie prawa Hooke`a; wyznaczanie modułu YoungakubasPobierz2222 razy
10Sprawdzanie prawa Hooke`a; wyznaczanie modułu YoungamiszlenPobierz1994 razy
12Wyznaczanie modułu sztywności metodą dynamicznąkilkuPobierz2556 razy
20 Skalowanie termopary i wyznaczanie temperatury krzepnięcia stopukilkuPobierz7146 razy
20Skalowanie termopary i wyznaczanie temperatury krzepnięcia stopumiszlenPobierz4595 razy
27Pomiar przewodności cieplnej i elektrycznej metalipolwroPobierz1415 razy
28Pomiar przewodności cieplnej izolatorówpolwroPobierz2303 razy
28 Pomiar przewodności cieplnej izolatorówkilkuPobierz2202 razy
29Wyznaczanie współczynnika rozszerzalności cieplnej metodą elektrycznąkilkuPobierz8766 razy
29Wyznaczanie współczynnika rozszerzalności cieplnej metodą elektrycznąmiszlenPobierz5634 razy
30Pomiar temperatury pirometremkilkuPobierz2555 razy
30Pomiar temperatury pirometremmiszlenPobierz1608 razy
31Sprawdzanie prawa Stefana - BoltzmannakilkuPobierz1590 razy
32Wyznaczanie stałej Stefana - BoltzmannakilkuPobierz1471 razy
32Wyznaczanie stałej Stefana - BoltzmannamiszlenPobierz1250 razy
33Pomiar napięcia powierzchniowegopolwroPobierz1866 razy
33Pomiar napięcia powierzchniowegokilkuPobierz1419 razy
33Pomiar napięcia powierzchniowegomiszlenPobierz1398 razy
36Badanie wahadła fizycznegokilkuPobierz1366 razy
43Pomiar rezystancjikilkuPobierz2952 razy
44Pomiar zależności oporności metali i półprzewodników od temperaturykilkuPobierz5725 razy
44Pomiar zależności oporności metali i półprzewodników od temperaturymiszlenPobierz3523 razy
47 Zależność przewodnictwa elektrycznego elektrolitów od temperatury; sprawdzenie reguły WaldenakilkuPobierz971 razy
47Zależność przewodnictwa elektrycznego elektrolitów od temperatury; sprawdzenie reguły WaldenaFurmanPobierz961 razy
48Wyznaczanie stałej Plancka na podstawie charakterystyki diod elektroluminescencyjnychpolwroPobierz7209 razy
51Pomiary oscyloskopowekilkuPobierz2258 razy
52Wyznaczanie ładunku właściwego elektronukilkuPobierz1813 razy
53Prawo Ohma dla prądu przemiennegokilkuPobierz5133 razy
54Badanie zjawiska rezonansu elektromagnetycznegopolwroPobierz3899 razy
54Badanie zjawiska rezonansu elektromagnetycznegomiszlenPobierz2728 razy
56Pomiar indukcji magnetycznej za pomocą fluksometrukilkuPobierz1037 razy
57Badanie efektu HallakilkuPobierz9034 razy
58Wyznaczanie podstawowych parametrów ferromagnetykówkilkuPobierz1094 razy
64Wyznaczanie składowej poziomej natężenia ziemskiego pola magnetycznegoSurrienPobierz1700 razy
64Wyznaczanie składowej poziomej natężenia ziemskiego pola magnetycznegomiszlenPobierz1587 razy
67Sprawdzenie prawa FaradayaManthei Pobierz1138 razy
70Pomiary fotometrycznekilkuPobierz2061 razy
70B - Pomiary fotometryczne – fotometr Lummera-BrodhunakubasPobierz1128 razy
72 Analiza spektralna i pomiary spektrofotometryczne, Wyznaczanie stałej Rydberga i masy zredukowanej elektronu za pomocą spektroskopukilkuPobierz1724 razy
75Wyznaczanie współczynnika załamania za pomocą refraktometrukilkuPobierz1800 razy
76 Wyznaczanie współczynnika załamania szkła za pomocą spektrometrukilkuPobierz1803 razy
77Pomiar odległości ogniskowych soczewek cienkichkilkuPobierz4113 razy
77Pomiar odległości ogniskowych soczewek cienkichFurmanPobierz2722 razy
77Pomiar odległości ogniskowych soczewek cienkichmiszlenPobierz2409 razy
81Wyznaczanie promienia krzywizny soczewki i długości fali świetlnej za pomocą pierścieni NewtonakilkuPobierz6602 razy
84Wyznaczanie długości fali świetlnej za pomocą siatki dyfrakcyjnejkilkuPobierz6106 razy
88 Pomiar naturalnej aktywności optycznejkilkuPobierz1474 razy
89 Pomiar wymuszonej aktywności optycznejkilkuPobierz1405 razy
91 Badanie zewnętrznego zjawiska fotoelektrycznegokilkuPobierz3012 razy
100Wyznaczanie gęstości i podstawowe pomiary elektrycznepolwroPobierz9587 razy
100Wyznaczanie gęstości i podstawowe pomiary elektrycznemistermanPobierz6822 razy
100A - wyznaczanie gęstości ciał stałychFurmanPobierz9458 razy
100Wyznaczanie gęstości i podstawowe pomiary elektrycznekubasPobierz10324 razy
Suma203429 razy